ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองป่าตอ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองป่าตอ ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
5
บ้านหนองชุมแสง ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00