ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
สมอแข ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00