ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านกรุงกรัก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านกรุงกรัก ตำบลท่านางาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
11
บ้านใหม่กรุงทอง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00