ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านน้ำปาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านน้ำปาด ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
5
ปลวกง่าม ( บ้านโคก) ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00