ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านวังขวัญ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
3
บ้านหนองดู่ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง
1
บ้านทุ่งยาว ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง
5
บ้านเขาเขียว ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง
3
บ้านวังดินเหนียว ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง
6
บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง
2
บ้านไทรดงยั้ง ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
4
บ้านวังโพรง ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00