ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านดงมน ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
2
บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
3
บ้านดงยาง ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
10
บ้านคลองบัวลอย ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00