ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
2
กำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
3
กำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
4
กำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
5
กำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
6
คลองพันจอ ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
7
บ้านท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่้าม จังหวัดพิจิตร
8
บ้านวังโป่ง ตำบลกำแพงดิน อำเภอส่ามง่าม จังหวัดพิจิตร
9
บ้านหนองบัว ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
10
วังปลาทู ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
11
วังปลาทู ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
12
ท่าทอง ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
1
ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
2
ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
2
ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
3
ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
4
ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
5
ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
5
ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
6
ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
7
ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
8
ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
9
ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
10
ต.โคกสลุด อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
2
ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
3
ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
4
ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
6
ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
8
ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
1
ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
2
ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
8
ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
10
ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
10
ต.สามง่าม อ.สามง่าม พิจิตร
5
ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโล
8
ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโล
11
ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโล
12
ต.สามง่าม อ.สามง่าม พิจิตร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00