ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเขาพลวง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านเขาพลวง ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
5
บ้านซับไทร ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
6
บ้านกลาง ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
8
บ้านป่ายาง ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
9
บ้านเขาเขียว ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00