ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ดงขุย
2
ดงขุย
3
ดงขุย
4
ดงขุย
5
ดงขุย
6
ดงขุย
7
ดงขุย
8
ดงขุย
9
ดงขุย
10
ดงขุย
11
ดงขุย
12
ดงขุย
13
ดงขุย
14
ดงขุย
1
บ้านกล้วย
2
บ้านกล้วย
3
บ้านกล้วย
4
บ้านกล้วย
5
บ้านกล้วย
6
บ้านกล้วย
7
บ้านกล้วย
8
บ้านกล้วย
9
บ้านกล้วย
10
บ้านกล้วย
11
บ้านกล้วย
12
บ้านกล้วย
13
บ้านกล้วย
14
บ้านกล้วย
1
ตะกุดไร
2
ตะกุดไร
3
ตะกุดไร
4
ตะกุดไร
5
ตะกุดไร
6
ตะกุดไร
7
ตะกุดไร
8
ตะกุดไร
9
ตะกุดไร
10
ตะกุดไร
1
ลาดแค
2
ลาดแค
3
ลาดแค
4
ลาดแค
5
ลาดแค
6
ลาดแค
7
ลาดแค
8
ลาดแค
9
ลาดแค
12
ลาดแค
13
ลาดแค
14
ลาดแค
15
ลาดแค
16
ลาดแค
17
ลาดแค
18
ลาดแค
19
ลาดแค
20
ลาดแค
21
ลาดแค

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00