ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
หนองพังตรุ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
8
บ้านใต้วัด ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
5
หนองตะโก ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00