ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
2
ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
3
ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
4
ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
5
ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00