ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดโคกหาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
นาพลาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
14
นาพลาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7
บ้านโคกหาด ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6
ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00