ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านชะอวด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
9
ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
10
ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
7
ตำบท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศ
ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00