ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดนิคมคีรี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ทรายขาว ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
10
หูโตน ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
11
บ้านนอกไร่ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00