ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
ป่าไม้ ต.กรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมร
4
แยกปี้ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
8
ซอยคลองสังข์ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
5
บ้านวังไทร ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00