ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเผียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านเผียนล่าง ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
10
บ้านเผียนบน,อ่าวยางแดง ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
15
บ้านสามเทพ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00