ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองเจ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หนองเจ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
8
หนองธง ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
10
วังใหญ่ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00