ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านนาตำเสา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านควนแต้ว ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
9
บ้านทุ่งห้างเปล้า ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
12
บ้านนาตำเสา ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00