ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2,3
ตำบล ดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2,3
ตำบล สวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2,3
ตำบล เชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00