ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคลองสงค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
13
บ้านคลองโสด ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18
บ้านไร่กลาง ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19
บ้านทับท้น ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
20
บ้านแม่ทะบน ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
21
ซอยทับหวาย ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23
ซอยยวนผึ้ง ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
25
เขาไม้แก้ว ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
26
บ้านหินพ่อตา ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00