ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเนินนิมิต

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านเนินนิมิต ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
13
บ้านยางแดง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
12
บ้านทุ่งเสม็ด ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00