ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดคลองยอ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
คลองยอ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
2
พรุกง ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
4
บ้านใหม่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00