ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโคกพยอม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
พรุโต๊ะคอน หมู่ที่ 7 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
5
โคกพยอม หมู่ที่5 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00