ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสะบ้าย้อย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสะบ้าย้อย ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
3
บ้านเพ็งยา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
9
บ้านบ่อคุย ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00