ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาทวีวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
2
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
3
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
4
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
5
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
6
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
8
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
10
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
11
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
12
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
13
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
14
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
16
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
17
ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
1
ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
2
ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
3
ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
5
ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
7
ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
1
ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
2
ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
3
ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
4
ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
5
ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
6
ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
8
ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
9
ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
1
ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
2
ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
3
ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
4
ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
5
ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
6
ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
7
ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
8
ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
1
ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
2
ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
3
ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
4
ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
5
ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
6
ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
7
ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
8
ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
5
ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
7
ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
4
ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
5
ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
6
ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
7
ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00