ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านช่องฟืน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
โพชี ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
2
บ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00