ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
สะบือลัง ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
4
กูแบลิบิส ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
6
ศาลาลูกไก่ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จัวหวัดนราธิวาส

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00