ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 97 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 8 (8.25%)
ครู/บุคลากร
1
10012016
เศรษฐเสถียร
ยังไม่ยืนยัน
42 
2
10012029
พิบูลประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
119 
3
10012033
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
ยังไม่ยืนยัน
36 
4
12012011
ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
ยังไม่ยืนยัน
38 
5
12023001
โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
36 
6
16012009
ลพบุรีปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
14 
7
16013001
โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
ยังไม่ยืนยัน
8
16022013
ราชประชานุเคราะห์ 33
ยังไม่ยืนยัน
13 
9
18012003
ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท
ยังไม่ยืนยัน
32 
10
18013001
ศึกษาพิเศษชัยนาท
ยังไม่ยืนยัน
11
20012008
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
ยังไม่ยืนยัน
34 
12
21012002
ระยองปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
19 
13
22022013
ศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี
ยังไม่ยืนยัน
31 
14
23012015
ศึกษาสงเคราะห์ตราด
ยังไม่ยืนยัน
15
24012019
ศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา
ยังไม่ยืนยัน
16 
16
25012007
ศึกษาพิเศษปราจีนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
17
30012013
นครราชสีมาปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
51 
18
31032008
ราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
ยังไม่ยืนยัน
26 
19
32033001
โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ยังไม่ยืนยัน
15 
20
33012010
ราชประชานุเคราะห์ 29
ยังไม่ยืนยัน
66 
21
34012017
อุบลปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
74 
22
34012018
ราชประชานุเคราะห์ 32
ยังไม่ยืนยัน
34 
23
35012010
ราชประชานุเคราะห์ 28
ยังไม่ยืนยัน
22 
24
36012012
ศึกษาพิเศษชัยภูมิ
ยังไม่ยืนยัน
14 
25
37012014
ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
32 
26
40012017
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-07-07 22:21:43
33 
27
40012018
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ยังไม่ยืนยัน
15 
28
40022020
ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-11-12 10:31:35
14 
29
41013001
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ยืนยันแล้ว
2020-02-18 10:56:07
81 
30
42022001
ศึกษาสงเคราะห์เลย
ยังไม่ยืนยัน
39 
31
43022007
ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
ยืนยันแล้ว
2021-05-07 11:00:32
81 
32
45012011
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ยังไม่ยืนยัน
13 
33
45013001
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ยังไม่ยืนยัน
39 
34
46023001
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
19 
35
47022011
ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ยังไม่ยืนยัน
31 
36
49013001
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ยังไม่ยืนยัน
17 
37
50012006
โสตศึกษาอนุสารสุนทร
ยังไม่ยืนยัน
42 
38
50012007
สอนคนตาบอดภาคเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
24 
39
50012008
กาวิละอนุกูล
ยังไม่ยืนยัน
36 
40
50022006
ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
87 
41
50022010
ศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ยังไม่ยืนยัน
10 
42
50032003
ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
ยังไม่ยืนยัน
18 
43
50032006
ราชประชานุเคราะห์ 30
ยังไม่ยืนยัน
13 
44
50052003
ราชประชานุเคราะห์ 31
ยังไม่ยืนยัน
15 
45
51012002
ราชประชานุเคราะห์ 26
ยังไม่ยืนยัน
28 
46
52012005
ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี
ยังไม่ยืนยัน
57 
47
54012007
แพร่ปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
52 
48
54012009
ราชประชานุเคราะห์ 25
ยังไม่ยืนยัน
50 
49
55012013
ราชประชานุเคราะห์ 56
ยืนยันแล้ว
2020-02-14 17:23:19
53 
50
55012019
น่านปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
23 
51
56022003
ราชประชานุเคราะห์ 24
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 20:40:09
47 
52
57013001
เชียงรายปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
53
57032002
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
ยังไม่ยืนยัน
36 
54
58012002
ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
ยังไม่ยืนยัน
26 
55
58012005
ราชประชานุเคราะห์ 22
ยืนยันแล้ว
2020-03-10 10:04:03
12 
56
58012007
ราชประชานุเคราะห์ 34
ยังไม่ยืนยัน
57
58022005
ราชประชานุเคราะห์ 21
ยังไม่ยืนยัน
24 
58
60012009
นครสวรรค์ปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
25 
59
63012006
โสตศึกษาจังหวัดตาก
ยืนยันแล้ว
2020-02-16 18:47:17
42 
60
63012007
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
ยังไม่ยืนยัน
32 
61
65013001
พิษณุโลกปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
20 
62
65032009
ราชประชานุเคราะห์ 23
ยังไม่ยืนยัน
15 
63
66012006
พิจิตรปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
10 
64
67012008
ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
16 
65
67012009
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
13 
66
71012012
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ยังไม่ยืนยัน
10 
67
71022010
ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
ยังไม่ยืนยัน
30 
68
71032007
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ยังไม่ยืนยัน
24 
69
72013001
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
17 
70
73022007
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
ยังไม่ยืนยัน
17 
71
73022018
ฟ้าใสวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
72
76022005
ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
ยังไม่ยืนยัน
34 
73
76023001
เพชรบุรีปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
74
77012009
โสตศึกษาเทพรัตน์
ยังไม่ยืนยัน
14 
75
80022011
ราชประชานุเคราะห์ 19
ยังไม่ยืนยัน
41 
76
80022012
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
15 
77
80023001
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยังไม่ยืนยัน
47 
78
80023002
สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยังไม่ยืนยัน
79
81012014
ราชประชานุเคราะห์ 37
ยังไม่ยืนยัน
33 
80
82010102
ราชประชานุเคราะห์ 35
ยังไม่ยืนยัน
12 
81
82013001
โสตศึกษาจังหวัดพังงา
ยังไม่ยืนยัน
82
83010022
ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
ยังไม่ยืนยัน
12 
83
83012008
ภูเก็ตปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
13 
84
84012008
สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยังไม่ยืนยัน
14 
85
84012009
ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ยังไม่ยืนยัน
40 
86
85012003
ราชประชานุเคราะห์ 38
ยังไม่ยืนยัน
42 
87
86012009
ราชประชานุเคราะห์ 20
ยังไม่ยืนยัน
23 
88
86013001
ชุมพรปัญญานุกูล
ยังไม่ยืนยัน
11 
89
90012007
สงขลาพัฒนาปัญญา
ยังไม่ยืนยัน
20 
90
90022011
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา
ยังไม่ยืนยัน
41 
91
90030197
ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
ยังไม่ยืนยัน
92
91013001
ราชประชานุเคราะห์ 42
ยังไม่ยืนยัน
93
93012007
ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ยังไม่ยืนยัน
62 
94
94013001
ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
ยังไม่ยืนยัน
95
95013001
ราชประชานุเคราะห์ 41
ยังไม่ยืนยัน
96
96022003
ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
ยังไม่ยืนยัน
44 
97
96033001
ราชประชานุเคราะห์ 39
ยังไม่ยืนยัน
     
8 (8.25%)