ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 43 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 43 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
13012001
ปทุมวิไล
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:00:59
165 
2
13012002
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:14:23
144 
3
13012003
ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:01:41
62 
4
13012004
หอวัง ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:21:33
138 
5
13012005
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:30:10
131 
6
13012006
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:21:21
204 
7
13012007
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 00:38:38
190 
8
13012008
บัวแก้วเกษร
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:26:42
42 
9
13012009
วรราชาทินัดดามาตุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:17:07
107 
10
13012010
สุนทโรเมตตาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:11:48
20 
11
13012011
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:46:53
117 
12
13012013
ชัยสิทธาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 16:22:23
27 
13
13012014
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:18:55
83 
14
13012015
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:59:02
21 
15
13022001
ธัญรัตน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:32:39
191 
16
13022002
สายปัญญารังสิต
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 14:23:28
116 
17
13022003
ธัญบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:03:06
177 
18
13022004
หนองเสือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 09:02:56
101 
19
13022005
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:42:46
120 
20
13022006
เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:10:12
89 
21
13022007
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:44:51
153 
22
13022008
มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:25:52
40 
23
19012001
สุธีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 07:10:49
79 
24
19012002
ดอนพุดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:55:20
29 
25
19012003
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:11:29
83 
26
19012004
สระบุรีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:23:29
221 
27
19012005
หนองโดนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:06:14
16 
28
19012006
พระพุทธบาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:56:10
20 
29
19012007
บ้านหมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:16:26
55 
30
19012008
หนองแซงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:51:25
36 
31
19012009
เสาไห้
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:56:12
132 
32
19012010
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:04:05
32 
33
19012011
เทพศิรินทร์ พุแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:45:34
96 
34
19022001
แก่งคอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:19:27
149 
35
19022002
หนองแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:50:26
131 
36
19022003
ประเทียบวิทยาทาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:07:57
98 
37
19022004
สองคอนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:43:57
17 
38
19022005
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:11:58
38 
39
19022006
บ้านท่ามะปรางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:07:49
39 
40
19022007
หินกองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:50:49
33 
41
19022008
มวกเหล็กวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:29:51
91 
42
19022009
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:47:00
33 
43
19022010
วังม่วงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:14:53
30 
     
43 (100.00%)