ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 44 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 42 (95.45%)
ครู/บุคลากร
1
25012001
ปราจิณราษฎรอำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-08-30 11:55:41
238 
2
25012002
ปราจีนกัลยาณี
ยืนยันแล้ว
2020-08-30 15:01:04
154 
3
25012003
ปราจิณราษฎรอำรุง๒
ยืนยันแล้ว
2020-05-14 11:31:29
14 
4
25012005
ไทยรัฐวิทยา ๗
ยืนยันแล้ว
2020-05-23 13:48:51
22 
5
25012008
กบินทร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 19:46:23
96 
6
25012009
ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-05-28 16:04:23
19 
7
25012010
กบินทร์บุรี
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 17:41:48
21 
8
25012011
วังตะเคียนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 13:24:45
31 
9
25012012
วังดาลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 14:55:28
13 
10
25012015
มณีเสวตรอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:02:16
42 
11
25012016
ร่มเกล้า ปราจีนบุรี
ยืนยันแล้ว
2020-07-17 09:34:16
17 
12
25012018
ชิตใจชื่น
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 16:03:30
34 
13
25012020
กระทุ่มแพ้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 12:12:48
17 
14
25012021
ประจันตราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-08-30 17:31:33
83 
15
25012022
สุวรรณวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
14 
16
25012023
วัดพรหมประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-05-15 11:30:49
13 
17
25012024
ศรีมหาโพธิ
ยืนยันแล้ว
2020-05-23 20:22:03
70 
18
25012025
กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-06-23 10:50:21
16 
19
25012026
ศรีมโหสถ
ยืนยันแล้ว
2020-05-20 15:41:25
37 
20
26012001
เมืองนครนายก
ยืนยันแล้ว
2020-05-30 14:39:53
17 
21
26012002
นครนายกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-06-02 12:08:40
168 
22
26012003
นวมราชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-05-18 14:40:34
37 
23
26012004
ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
ยืนยันแล้ว
2020-05-23 20:31:07
46 
24
26012005
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2020-05-29 19:14:13
13 
25
26012006
ปากพลีวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-05-30 13:23:56
34 
26
26012007
บ้านนา นายกพิทยากร
ยืนยันแล้ว
2020-05-26 15:55:47
141 
27
26012008
เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 13:30:21
24 
28
26012009
เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-05-29 13:47:49
11 
29
26012010
องครักษ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 11:31:38
78 
30
26012011
ภัทรพิทยาจารย์
ยืนยันแล้ว
2020-08-29 15:48:26
22 
31
27012001
คลองหาดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-05-30 21:03:20
64 
32
27012002
วังน้ำเย็นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-05-29 14:36:07
123 
33
27012003
สระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-06-18 13:46:45
175 
34
27012005
วังหลังวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 16:26:15
35 
35
27012007
ท่าเกษมพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 15:29:47
45 
36
27012011
วังสมบูรณ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-05-29 23:25:39
54 
37
27012012
วังไพรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-05-30 13:36:35
18 
38
27022002
อรัญประเทศ
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 17:01:03
134 
39
27022003
ทัพราชวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-05-14 14:58:07
46 
40
27022005
คลองน้ำใสวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 22:26:03
32 
41
27022006
ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2020-05-27 10:45:53
26 
42
27022007
ซับม่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
21 
43
27022008
ตาพระยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-20 10:25:30
80 
44
27022009
ทัพพระยาพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-31 14:52:40
71 
     
42 (95.45%)