ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 55 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 55 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
70012001
สวนผึ้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:53:21
65 
2
70012002
ปากท่อพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:09:37
39 
3
70012003
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:16:28
207 
4
70012004
คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:36:15
124 
5
70012005
ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:18:45
38 
6
70012006
วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:34:47
30 
7
70012007
ราชโบริกานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 14:17:35
275 
8
70012008
แคทรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 08:17:45
15 
9
70012009
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:29:38
48 
10
70012010
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:13:34
59 
11
70012011
โสภณศิริราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:34:42
34 
12
70012012
บ้านคาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:41:11
50 
13
70022001
สายธรรมจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:37:45
99 
14
70022002
โพธาวัฒนาเสนี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:37:02
166 
15
70022003
ประสาทรัฐประชากิจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:29:14
66 
16
70022004
หนองปลาหมอพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:45:00
27 
17
70022005
โพหัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:41:18
17 
18
70022006
หนองโพวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:21:34
30 
19
70022007
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:34:22
16 
20
70022008
ช่องพรานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:21:28
34 
21
70022009
เนกขัมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 17:00:00
16 
22
70022010
มัธยมวัดดอนตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:53:04
44 
23
70022011
ท่ามะขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 00:55:40
27 
24
70022012
บางแพปฐมพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:24:33
67 
25
70022013
กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:13:38
57 
26
70022014
รัตนราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:55:38
150 
27
71012001
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:23:00
59 
28
71012002
ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:43:54
103 
29
71012003
หนองขาวโกวิทพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:05:18
17 
30
71012004
พังตรุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 12:06:42
15 
31
71012005
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:37:40
61 
32
71012006
วิสุทธรังษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:14:55
300 
33
71012007
กาญจนานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:32:04
258 
34
71012008
เทพมงคลรังษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:41:47
121 
35
71012009
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:11:45
21 
36
71012010
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:09:09
90 
37
71022001
บ่อพลอยรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:27:20
72 
38
71022002
ท่ามะกาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:33:29
139 
39
71022003
พนมทวนชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:45:23
43 
40
71022004
หนองรีประชานิมิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:38:01
42 
41
71022005
พระแท่นดงรังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:58:04
67 
42
71022006
พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:12:19
25 
43
71022007
นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:57:48
28 
44
71022008
ท่ามะกาปุญสิริวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:00:54
15 
45
71022009
ท่าเรือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 01:08:15
23 
46
71022011
เลาขวัญราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:21:31
50 
47
71022012
หนองปรือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:46:05
13 
48
71022013
ประชามงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:15:56
63 
49
71022014
ห้วยกระเจาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:18:30
29 
50
71032001
ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 21:18:34
64 
51
71032002
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:49:37
33 
52
71032003
ทองผาภูมิวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:48:19
50 
53
71032004
อุดมสิทธิศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:32:43
88 
54
71032005
ไทรโยคน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:58:56
36 
55
71032006
ร่มเกล้า กาญจนบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:45:50
37 
     
55 (100.00%)