ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 27 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
82012001
เกาะยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 17:02:45
25 
2
82012002
กะปงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 14:39:04
23 
3
82012003
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-04-28 21:58:01
19 
4
82012004
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 01:11:30
18 
5
82012005
ทุ่งโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-04-28 09:56:25
53 
6
82012006
ดีบุกพังงาวิทยายน
ยืนยันแล้ว
2021-04-22 21:26:48
117 
7
82012007
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 17:06:43
135 
8
82012008
สตรีพังงา
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 13:18:01
60 
9
82012009
ตะกั่วป่าคีรีเขต
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 11:57:15
19 
10
82012010
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-04-27 20:45:58
63 
11
82012011
ทับปุดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 11:18:37
63 
12
82012012
ท้ายเหมืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-04-26 13:42:37
53 
13
82012013
ทุ่งมะพร้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 09:25:13
22 
14
83012001
ภูเก็ตวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2021-04-27 15:25:52
235 
15
83012002
สตรีภูเก็ต
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 13:19:22
249 
16
83012003
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
2021-04-28 11:01:07
148 
17
83012004
กะทู้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 12:06:46
59 
18
83012005
เมืองถลาง
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 16:00:19
92 
19
83012006
เชิงทะเลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 18:15:23
27 
20
83012007
วีรสตรีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 13:11:25
16 
21
85012001
พิชัยรัตนาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 21:02:53
113 
22
85012002
สตรีระนอง
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 15:14:15
111 
23
85012004
ละอุ่นวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 15:12:18
15 
24
85012005
กะเปอร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 10:29:23
37 
25
85012006
กระบุรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 15:29:35
71 
26
85012007
ปากจั่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 15:22:22
14 
27
85012008
สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2021-04-30 15:52:53
17 
     
27 (100.00%)