ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 46 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 46 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
94012001
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:14:37
159 
2
94012002
เดชะปัตตนยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:30:04
160 
3
94012003
ท่าข้ามวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:37:32
35 
4
94012004
วุฒิชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:01:49
23 
5
94012005
สายบุรี(แจ้งประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:36:03
47 
6
94012006
ไม้แก่นกิตติวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 09:51:06
33 
7
94012007
สุวรรณไพบูลย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 23:11:13
56 
8
94012008
วังกะพ้อพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:14:38
38 
9
94022001
ราชมุนีรังสฤษฏ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:09:47
21 
10
94022002
โพธิ์คีรีราชศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:50:05
90 
11
94022003
ปทุมคงคาอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 12:41:34
18 
12
94022004
ยาบีบรรณวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 14:37:41
28 
13
94022005
ศิริราษฏร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 17:08:04
44 
14
94022006
ทุ่งยางแดงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:08:27
55 
15
94022007
ประตูโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:52:07
29 
16
94022008
สะนอพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 12:11:45
36 
17
94022009
แม่ลานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 11:32:39
23 
18
95012001
คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:02:47
145 
19
95012002
รามันห์ศิริวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 04:08:12
24 
20
95012004
คณะราษฎรบำรุง ๒
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:53:11
21 
21
95012005
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 20:40:30
111 
22
95012006
สตรียะลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:29:17
84 
23
95022001
เบตง วีระราษฎร์ประสาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:50:50
113 
24
95022002
จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:32:50
30 
25
95022003
บันนังสตาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:49:48
47 
26
95022004
ธารโตวัฑฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 21:37:03
23 
27
95022005
ยะหาศิรยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:14:02
39 
28
95022006
กาบังพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 13:31:26
34 
29
95022007
นิคมพัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-24 21:42:57
17 
30
96012001
นราธิวาส
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:52:50
160 
31
96012002
นราสิกขาลัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:07:41
98 
32
96012003
เฉลิมพระเกียรติ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 14:54:00
36 
33
96012004
บาเจาะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 16:00:35
41 
34
96012005
ร่มเกล้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:19:49
93 
35
96012006
ตันหยงมัส
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 12:04:34
50 
36
96012007
รือเสาะชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 23:01:58
87 
37
96012008
เรียงราษฏร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:20:41
42 
38
96012009
ศรีวารินทร์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:33:19
43 
39
96022001
ตากใบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:43:35
48 
40
96022002
เวียงสุวรรณวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 17:59:21
83 
41
96022004
สุคิรินวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:55:02
40 
42
96022005
สุไหงโกลก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 22:41:06
127 
43
96022006
ธัญธารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:24:15
22 
44
96022007
มัธยมสุไหงปาดี
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:56:19
87 
45
96022008
สวนพระยาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:32:32
109 
46
96022010
บูกิตประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 22:04:02
35 
     
46 (100.00%)