ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 39 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 36 (92.31%)
ครู/บุคลากร
1
22012001
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:00:54
200 
2
22012002
บางกะจะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 15:41:50
15 
3
22012003
ศรียานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:27:52
154 
4
22012004
เบญจมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:31:32
98 
5
22012005
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:46:35
94 
6
22012006
มัธยมวัดเขาสุกิม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:01:16
17 
7
22012007
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:58:29
14 
8
22012008
สะพานเลือกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:03:38
15 
9
22012009
แก่งหางแมวพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:35:34
54 
10
22012010
นายายอามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:18:15
48 
11
22012011
มัธยมท่าแคลง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:59:38
18 
12
22022001
ตกพรมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:38:20
16 
13
22022002
บ่อวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:58:10
17 
14
22022003
ขลุงรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:03:15
47 
15
22022004
เครือหวายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:51:21
16 
16
22022005
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41 
17
22022006
หนองตาคงพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 23:06:04
36 
18
22022007
มะขามสรรเสริญ
ยังไม่ยืนยัน
29 
19
22022008
แหลมสิงห์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:39:09
63 
20
22022009
สอยดาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:06:31
77 
21
22022010
ทุ่งขนานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 07:23:50
37 
22
22022011
คิชฌกูฏวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:29:41
38 
23
22022012
คลองพลูวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:34:37
18 
24
23010002
วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:24:48
26 
25
23010116
เกาะช้างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 10:49:27
20 
26
23012001
ตราษตระการคุณ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:24:59
107 
27
23012002
สตรีประเสริฐศิลป์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:03:48
136 
28
23012003
ตราดสรรเสริญวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
42 
29
23012005
เขาน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:29:31
21 
30
23012006
อ่าวใหญ่พิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:23:21
14 
31
23012007
เนินทรายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:24:23
16 
32
23012009
คลองใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 17:38:59
66 
33
23012010
เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:06:47
66 
34
23012011
สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 20:31:09
15 
35
23012012
ประณีตวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:52:11
14 
36
23012013
บ่อไร่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:15:06
51 
37
23012014
หนองบอนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:05:09
19 
38
23012016
แหลมงอบวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:53:31
31 
39
23012017
เกาะกูดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:31:26
15 
     
36 (92.31%)