ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 50 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 50 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
20012001
ชลบุรี (สุขบท)
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 15:26:44
139 
2
20012002
ชลราษฎรอำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:14:38
227 
3
20012003
ชลกันยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:26:21
240 
4
20012004
แสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:49:05
97 
5
20012005
บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:29:24
150 
6
20012006
อ่างศิลาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:26:11
68 
7
20012007
หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:00:02
20 
8
20012009
บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:24:11
179 
9
20012010
บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:52:23
38 
10
20012011
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 08:28:35
96 
11
20012012
คลองกิ่วยิ่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:03:23
27 
12
20012013
หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 08:50:59
36 
13
20022001
พานทองสภาชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:44:48
70 
14
20022002
พานทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:57:50
77 
15
20022003
พนัสพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:13:28
180 
16
20022004
ทุ่งเหียงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 12:55:16
35 
17
20022006
เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมป์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:31:38
10 
18
20022007
บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 11:48:45
61 
19
20022008
เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:13:34
38 
20
20022009
เกาะจันทร์พิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:04:36
23 
21
20032001
บางละมุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:54:23
122 
22
20032002
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 18:47:41
170 
23
20032003
ผินแจ่มวิชาสอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:35:13
27 
24
20032004
ศรีราชา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:49:34
171 
25
20032005
ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:25:48
76 
26
20032006
บึงศรีราชาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:47:44
41 
27
20032007
สุรศักดิ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:46:15
71 
28
20032008
สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 16:20:49
136 
29
20032009
เกาะสีชัง
ยืนยันแล้ว
2020-03-23 11:58:52
31 
30
20032010
สัตหีบวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:11:43
94 
31
20032012
สิงห์สมุทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:58:43
226 
32
21012001
วัดป่าประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:52:07
187 
33
21012003
ระยองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 16:13:03
276 
34
21012004
บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:27:10
115 
35
21012005
เพรักษมาตาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:27:52
54 
36
21012006
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 12:05:29
154 
37
21012007
ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:12:49
25 
38
21012008
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 22:21:05
64 
39
21012009
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:12:38
58 
40
21012010
บ้านค่าย
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:39:57
120 
41
21012011
ปลวกแดงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:27:30
121 
42
21012012
นิคมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:19:16
83 
43
21022001
แกลง วิทยสถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:32:35
167 
44
21022002
วังจันทร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:59:48
99 
45
21022003
เขาชะเมาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:03:57
20 
46
21022004
ชำนาญสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:02:17
106 
47
21022005
ชำฆ้อพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:59:48
19 
48
21022006
สุนทรภู่พิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:36:40
44 
49
21022007
ห้วยยางศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:46:03
24 
50
21022008
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:08:17
90 
     
50 (100.00%)