ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 63 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 63 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
41012001
อุดรพิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:07:47
222 
2
41012002
สตรีราชินูทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:06:40
164 
3
41012003
ประจักษ์ศิลปาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:19:51
136 
4
41012004
นิคมสงเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:01:50
21 
5
41012005
อุดรธรรมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 19:09:45
30 
6
41012006
โนนสูงพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:59:06
50 
7
41012007
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:08:43
171 
8
41012008
อุดรธานีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:37:09
29 
9
41012009
มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:33:36
23 
10
41012010
สามพร้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:42:02
33 
11
41012011
ธาตุโพนทองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:11:24
16 
12
41012012
อุดรพัฒนาการ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:47:33
61 
13
41012013
อุดรพิทยานุกูล 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:22:37
16 
14
41012014
อุดรพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:02:35
14 
15
41012015
เชียงพังพัฒนวิช
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:50:52
19 
16
41012016
ราชินูทิศ 2
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:39:13
22 
17
41012017
หนองวัวซอพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:42:21
68 
18
41012018
หนองยางชุมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:49:35
24 
19
41012019
แสงอร่ามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:55:16
18 
20
41012020
เพ็ญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:15:55
100 
21
41012021
สุมเส้าพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:08:21
41 
22
41012022
จอมศรีพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:58:51
20 
23
41012023
เชียงหวางพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:04:54
14 
24
41012024
สร้างคอมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:34:24
45 
25
41012025
ยิ่งยวดพิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:57:00
15 
26
41022001
กุมภวาปี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:44:45
111 
27
41022002
โนนสะอาดพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:14:59
44 
28
41022003
ศรีธาตุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:36:24
105 
29
41022004
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:35:35
48 
30
41022005
ทมนางามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:01:42
17 
31
41022006
ตาดทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:36:21
15 
32
41022008
สีออศิลปศาสตร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:08:34
24 
33
41022011
หนองแดงวิทโยดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:21:38
17 
34
41022012
เสอเพลอพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:00:06
18 
35
41022013
กุมภวาปีพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:44:00
16 
36
41022014
วังสามหมอวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:44:48
76 
37
41022015
นานกชุมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:46:10
13 
38
41022016
คำยางพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:51:13
23 
39
41022017
หนองแสงวิทยศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:55:50
36 
40
41022018
ประจักษ์ศิลปาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:46:40
27 
41
41022019
สามพาดพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:57:43
18 
42
41032001
หนองหานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:39:20
165 
43
41032002
ทุ่งฝนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:41:27
49 
44
41032003
ไชยวานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:31:08
37 
45
41032004
ทุ่งฝนพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:20:52
33 
46
41032005
โพนสูงพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:04:07
17 
47
41032007
บ้านเชียงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:46:57
30 
48
41032008
บ้านดุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:31:29
145 
49
41032009
ดงเย็นพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:11:03
29 
50
41032010
นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 21:53:14
22 
51
41032011
ทรัพย์อุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:10:10
21 
52
41032013
โนนสะอาดชุมแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:57:40
21 
53
41032014
พิบูลย์รักษ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:43:40
36 
54
41032016
กู่แก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:02:19
36 
55
41042001
กุดจับประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:25:00
62 
56
41042002
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:35:17
105 
57
41042003
น้ำโสมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:31:24
104 
58
41042004
ภูพานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:39:30
20 
59
41042005
จำปาโมงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:37:52
20 
60
41042007
สามัคคีพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:34:10
18 
61
41042009
หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:31:33
32 
62
41042010
ภูพระบาทวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:40:44
18 
63
41042011
ยูงทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:22:18
49 
     
63 (100.00%)