ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 79 (97.53%)
ครู/บุคลากร
1
48012001
ปิยะมหาราชาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 13:05:10
141 
2
48012002
คำเตยอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 15:15:17
33 
3
48012003
นครพนมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 18:00:18
155 
4
48012004
ศรีโคตรบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:21:55
36 
5
48012005
บ้านผึ้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 15:19:23
36 
6
48012006
ศรีบัวบานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 16:06:20
33 
7
48012007
วังกระแสวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-18 14:06:12
17 
8
48012008
ปลาปากวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 17:15:19
50 
9
48012009
กุตาไก้วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 10:00:47
25 
10
48012010
มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 14:22:16
46 
11
48012011
ธรรมโฆษิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 10:19:22
12 
12
48012012
โคกสว่างประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-07-09 15:36:35
20 
13
48012013
มหาชัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-10-11 19:41:55
18 
14
48012014
ธาตุพนม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:58:56
125 
15
48012015
อุ่มเหม้าประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 14:32:02
43 
16
48012016
โพนแพงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 12:51:02
20 
17
48012017
กุดฉิมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:21:08
18 
18
48012018
วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 20:53:03
18 
19
48012019
นาถ่อนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 10:54:34
23 
20
48012020
เรณูนครวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-07-12 16:31:05
103 
21
48012021
ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 14:01:13
20 
22
48012022
นาแกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 16:03:17
59 
23
48012023
พระซองสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 15:22:05
34 
24
48012024
หนองบ่อวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 10:55:07
13 
25
48012025
ธรรมากรวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 11:02:42
18 
26
48012026
นาแกสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 15:04:56
104 
27
48012027
วังยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 14:11:06
17 
28
48012028
หนองโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:48:30
13 
29
48022001
อุเทนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 16:25:56
94 
30
48022002
ไชยบุรีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:19:21
24 
31
48022003
พะทายพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:10:59
38 
32
48022004
รามราชพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:20:51
22 
33
48022005
ท่าจำปาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 16:51:19
16 
34
48022006
เชียงยืนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 13:21:36
15 
35
48022007
บ้านแพงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 11:02:31
68 
36
48022008
ภูลังกาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 12:11:53
21 
37
48022009
สหราษฎร์รังสฤษดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 13:47:29
89 
38
48022010
สามผงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 16:22:47
19 
39
48022011
สนธิราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 08:55:59
30 
40
48022012
นาคำราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 11:03:51
18 
41
48022013
นาเดื่อพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:59:38
20 
42
48022014
บ้านข่าพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 15:08:44
28 
43
48022015
นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 14:12:54
62 
44
48022016
นางัวราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 09:18:21
23 
45
48022017
ดอนเสียวแดงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 11:04:11
17 
46
48022018
อุดมพัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 11:04:24
17 
47
48022019
โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 17:49:12
58 
48
48022020
ค้อวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:12:19
27 
49
48022021
นาทมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 12:40:42
33 
50
48022022
หนองซนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 17:30:32
17 
51
48022023
หนองแวงวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:25:46
21 
52
49012001
มุกดาหาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 16:08:55
122 
53
49012002
นาโสกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 16:01:54
23 
54
49012003
ผึ่งแดดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:05:53
40 
55
49012004
นวมินทราชูทิศ อีสาน
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 15:56:38
45 
56
49012005
คำป่าหลายสรรพวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 15:59:10
24 
57
49012006
ดงเย็นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 15:16:10
26 
58
49012007
นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 11:37:33
21 
59
49012008
มุกดาวิทยานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:49:01
58 
60
49012009
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 15:18:55
114 
61
49012010
ดงมอนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 18:11:21
27 
62
49012011
เมืองมุกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:12:37
18 
63
49012012
คำสร้อยพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 16:34:33
71 
64
49012013
อุดมวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:02:33
25 
65
49012014
ร่มเกล้าพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 08:05:06
18 
66
49012015
แวงใหญ่พิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:31:53
10 
67
49012016
โชคชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 10:18:53
17 
68
49012017
ดอนตาลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-26 14:37:09
46 
69
49012018
โพธิ์ไทรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-25 13:43:40
14 
70
49012019
ผาเทิบวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 11:10:50
28 
71
49012020
ดงหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-26 12:11:45
51 
72
49012021
กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:33:20
15 
73
49012022
คำชะอีวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
43 
74
49012023
คำบกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 08:21:11
19 
75
49012024
ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 16:31:00
24 
76
49012025
คำชะอีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:41:44
18 
77
49012026
เหล่าประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 16:34:43
11 
78
49012027
หว้านใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18 
79
49012028
หนองสูงสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 11:06:17
50 
80
49012029
พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 15:05:01
14 
81
49012030
หนองแวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:41:00
14 
     
79 (97.53%)