ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 66 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 66 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
31012001
บุรีรัมย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 07:08:18
193 
2
31012002
ภัทรบพิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:26:54
101 
3
31012003
บัวหลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:07:10
102 
4
31012004
พระครูพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:07:37
58 
5
31012005
สองห้องพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:15:08
28 
6
31012006
กนกศิลป์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:36:02
41 
7
31012007
สวายจีกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:01:49
33 
8
31012008
หนองตาดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:46:39
18 
9
31012009
กลันทาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:01:07
28 
10
31012010
ธารทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:26:52
78 
11
31012011
ลำปลายมาศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:02:40
160 
12
31012012
ตลาดโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:31:13
31 
13
31012013
จตุราษฏร์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:20:13
30 
14
31012014
เมืองแฝกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:30:31
16 
15
31012015
ทะเมนชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:34:24
16 
16
31012016
ชำนิพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:23:35
20 
17
31012017
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:09:03
66 
18
31022001
กระสังพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:42:56
176 
19
31022002
ลำดวนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:21:38
25 
20
31022003
ชุมแสงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:48:50
30 
21
31022004
สูงเนินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 15:53:36
19 
22
31022005
ประโคนชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 19:00:32
159 
23
31022006
บ้านบุวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:05:10
32 
24
31022007
ไพศาลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:40:05
48 
25
31022008
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:33:49
123 
26
31022009
แสลงโทนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 22:20:07
28 
27
31022010
บ้านกรวดวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:39:11
149 
28
31022011
โนนเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 18:10:46
39 
29
31022012
พลับพลาชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:22:29
53 
30
31022013
ห้วยราชพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:57:31
75 
31
31032001
นางรอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:51:23
174 
32
31032002
สิงหวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:35:37
42 
33
31032003
นางรองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:59:59
61 
34
31032004
ทุ่งแสงทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 20:26:28
18 
35
31032005
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:48:04
35 
36
31032006
เหลืองพนาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:40:23
28 
37
31032007
ถนนหักพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 16:30:30
32 
38
31032010
หนองกี่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:42:12
146 
39
31032011
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:56:54
22 
40
31032012
ร่วมจิตต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:52:49
26 
41
31032013
ละหานทรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:24:46
21 
42
31032014
ตาจงพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:53:47
27 
43
31032015
ละหานทรายรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 07:14:04
156 
44
31032016
ไทยเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:52:36
31 
45
31032017
ปะคำพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:25:41
17 
46
31032018
หนองหงส์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:18:45
63 
47
31032019
ห้วยหินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:50:37
34 
48
31032020
โนนสุวรรณพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:18:18
49 
49
31032021
สามัคคีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:29:42
19 
50
31032022
ร่มเกล้า บุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:28:27
56 
51
31032023
พนมรุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:49:55
35 
52
31042001
คูเมืองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:42:26
71 
53
31042002
ตูมใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:51:27
57 
54
31042003
มัธยมพรสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:52:33
26 
55
31042005
พุทไธสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:38:21
171 
56
31042006
เมืองแกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:56:09
48 
57
31042007
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 11:38:23
128 
58
31042008
สะแกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:19:05
31 
59
31042009
สมเสม็ดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:15:25
18 
60
31042010
ร่อนทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:29:09
33 
61
31042011
สตึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:37:04
136 
62
31042012
นาโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:08:46
62 
63
31042013
อุดมอักษรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:03:04
29 
64
31042014
กู่สวนแตงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:16:01
66 
65
31042015
แคนดงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:15:27
46 
66
31042016
ดงพลองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:46:20
23 
     
66 (100.00%)