ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 85 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 85 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
32012001
สุรวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-02-18 13:19:21
199 
2
32012002
สิรินธร
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 10:16:15
247 
3
32012003
สวายวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 15:21:59
41 
4
32012004
นาดีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-17 16:14:38
41 
5
32012005
ศรีไผทสมันต์
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 12:53:42
23 
6
32012006
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 09:47:28
69 
7
32012007
สุรินทร์ภักดี
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 09:03:21
17 
8
32012008
พญารามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 11:38:16
23 
9
32012009
สุรินทร์ราชมงคล
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 09:03:19
32 
10
32012010
โชคเพชรพิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 15:23:53
25 
11
32012011
สุรินทร์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 10:51:51
24 
12
32012012
วีรวัฒน์โยธิน
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 10:50:33
132 
13
32012013
มหิธรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 15:00:02
12 
14
32012014
นาบัววิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 10:48:05
19 
15
32012015
ศรีรามประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2021-02-14 16:04:39
16 
16
32012016
ตั้งใจวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 14:06:50
17 
17
32012017
ท่าสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 13:27:59
18 
18
32012018
แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-02-13 09:06:57
13 
19
32012019
เทนมีย์มิตรประชา
ยืนยันแล้ว
2021-02-18 09:00:24
20 
20
32012020
จอมพระประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 12:47:02
114 
21
32012021
เมืองลีงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 14:02:34
26 
22
32012022
บุแกรงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-02-14 20:45:51
29 
23
32012023
หนองสนิทวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 09:41:07
20 
24
32012024
ศีขรภูมิพิสัย
ยืนยันแล้ว
2021-02-18 12:23:32
125 
25
32012025
แตลศิริวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 21:41:03
34 
26
32012026
ห้วยจริงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-18 11:10:40
37 
27
32012027
กุดไผทประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 13:05:40
16 
28
32012028
จารย์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-02-17 14:11:32
21 
29
32012029
มัธยมจารพัตวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 11:17:43
20 
30
32012030
หนองแวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 11:02:10
30 
31
32012031
ขวาวใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-18 11:47:28
15 
32
32012032
วังข่าพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 21:08:08
16 
33
32012033
ยางวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 11:29:10
24 
34
32012034
สุรพินท์พิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 13:41:13
97 
35
32012035
พนาสนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-14 21:55:53
38 
36
32012036
ศรีสุขวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 12:19:31
29 
37
32012037
สำโรงทาบวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-02-19 09:39:04
78 
38
32012038
สินรินทร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 21:06:52
38 
39
32012039
แร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 09:51:37
17 
40
32012040
บึงนครประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 10:39:24
16 
41
32022001
ชุมพลวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 15:18:11
78 
42
32022002
เมืองบัววิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 08:25:16
30 
43
32022003
ลำพลับพลาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 13:39:31
18 
44
32022004
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ยืนยันแล้ว
2021-02-17 09:20:55
118 
45
32022005
ลานทรายพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 14:02:44
29 
46
32022006
เมืองแกพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 11:12:18
18 
47
32022007
พรมเทพพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 10:54:23
19 
48
32022008
ช้างบุญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-17 15:16:29
17 
49
32022009
ทุ่งกุลาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 09:00:51
16 
50
32022010
โนนแท่นพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 12:01:16
18 
51
32022011
ศรีปทุมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 10:00:26
17 
52
32022012
รัตนบุรี
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 13:47:21
114 
53
32022013
ดอนแรดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 10:14:39
22 
54
32022014
เบิดพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 21:21:40
35 
55
32022015
ธาตุศรีนคร
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 11:38:23
24 
56
32022016
แกศึกษาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 13:11:19
18 
57
32022017
ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 21:22:56
16 
58
32022018
หนองอียอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 10:37:13
16 
59
32022019
หนองขุนศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 13:26:18
18 
60
32022020
สนมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-02-17 16:52:39
70 
61
32022021
นารายณ์คำผงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 14:27:01
38 
62
32022022
โนนเทพ
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 13:46:34
19 
63
32022023
ประดู่แก้วประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 16:10:09
19 
64
32032001
ประสาทวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 21:19:20
183 
65
32032002
โคกยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 09:17:33
25 
66
32032003
ตานีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 15:48:31
41 
67
32032004
ไทรแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-17 09:27:05
23 
68
32032005
ทุ่งมนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 11:52:02
25 
69
32032006
เชื้อเพลิงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-20 10:46:11
23 
70
32032007
ตาเบาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-17 13:45:09
17 
71
32032008
กาบเชิงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-16 13:13:59
51 
72
32032009
แนงมุดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 09:42:51
40 
73
32032010
โคกตะเคียนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 12:58:25
35 
74
32032011
ปราสาทเบงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 14:56:09
24 
75
32032012
สังขะ
ยืนยันแล้ว
2021-02-17 01:45:47
102 
76
32032013
กระเทียมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 11:53:08
55 
77
32032014
ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2021-02-13 23:14:15
20 
78
32032015
ขนาดมอญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2021-02-19 07:22:56
45 
79
32032016
มัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 13:57:48
26 
80
32032017
พระแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-17 22:15:30
18 
81
32032018
เทพอุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 15:05:05
24 
82
32032019
บัวเชดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-17 15:35:08
126 
83
32032020
มัธยมศรีลำเภาลูน
ยืนยันแล้ว
2021-02-18 16:04:33
20 
84
32032021
พนมดงรักวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-02-19 10:11:06
55 
85
32032022
ศรีณรงค์พิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2021-02-15 12:16:13
28 
     
85 (100.00%)