ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 59 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 31 (52.54%)
ครู/บุคลากร
1
56012001
พะเยาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:47:00
201 
2
56012002
ฟากกว๊านวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:17:10
48 
3
56012003
พะเยาประสาธน์วิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:37:14
36 
4
56012004
ดอกคำใต้วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
94 
5
56012005
ถ้ำปินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:45:49
41 
6
56012006
งำเมืองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:00:21
36 
7
56012007
แม่ใจวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
56 
8
56012008
ดงเจนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
29 
9
56012009
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:37:19
56 
10
56022001
จุนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
42 
11
56022002
พญาลอวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:58:56
34 
12
56022004
เชียงคำวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
92 
13
56022005
ฝายกวางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:45:52
49 
14
56022006
เชียงม่วนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37 
15
56022007
ปงรัชดาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
44 
16
56022008
ปงพัฒนาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:32:33
52 
17
56022009
ขุนควรวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23 
18
56022010
ภูซางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:53:41
69 
19
57012001
สามัคคีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:43:58
318 
20
57012002
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:27:22
142 
21
57012003
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:27:16
55 
22
57012004
ห้วยสักวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
26 
23
57012005
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
ยังไม่ยืนยัน
57 
24
57012006
ดอนชัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:34:55
24 
25
57012007
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ยังไม่ยืนยัน
98 
26
57012008
สามัคคีวิทยาคม 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:58:53
21 
27
57012009
ดอนศิลาผางามวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23 
28
57012010
เวียงชัยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 
29
57012011
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:54:43
43 
30
57022001
พานพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
91 
31
57022002
พานพิเศษพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:14:22
44 
32
57022003
นครวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19 
33
57022004
แม่อ้อวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17 
34
57022005
ดอยงามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:37:48
18 
35
57022006
ป่าแดดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37 
36
57022007
แม่สรวยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:35:20
42 
37
57022008
วาวีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:40:42
44 
38
57022009
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:57:40
77 
39
57022010
แม่เจดีย์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
58 
40
57022011
แม่ลาววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
45 
41
57032001
จันจว้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:00:18
17 
42
57032003
แม่จันวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
102 
43
57032004
เชียงแสนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:31:43
73 
44
57032005
บ้านแซววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:06:48
25 
45
57032006
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:53:56
153 
46
57032007
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:53:17
24 
47
57032008
สันติคีรีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:38:06
50 
48
57032009
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
14 
49
57042001
เชียงของวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
58 
50
57042002
บุญเรืองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-08-24 18:00:32
18 
51
57042003
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
26 
52
57042004
เทิงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
113 
53
57042005
ปล้องวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 17:44:08
34 
54
57042006
พญาเม็งราย
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 14:24:39
47 
55
57042007
แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22 
56
57042008
ไม้ยาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27 
57
57042009
เวียงแก่นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:08:24
63 
58
57042010
ขุนตาลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25 
59
57042011
ยางฮอมวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16 
     
31 (52.54%)