ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 46 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 46 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
54012001
นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ยืนยันแล้ว
2020-09-04 11:33:36
164 
2
54012002
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:23:33
230 
3
54012003
เมืองแพร่
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:39:04
20 
4
54012004
ถิ่นโอภาสวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 14:15:35
26 
5
54012005
ท่าข้ามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:33:00
20 
6
54012006
ห้วยม้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:49:35
20 
7
54012008
ร้องกวางอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:10:30
83 
8
54012010
สองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:02:53
69 
9
54012011
เวียงเทพวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:20:47
18 
10
54012012
ม่วงไข่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:05:29
37 
11
54022001
ลองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:10:51
71 
12
54022002
สูงเม่นชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:15:22
76 
13
54022003
บ้านกาศประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:35:05
22 
14
54022004
วิไลเกียรติอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:16:51
38 
15
54022005
วังชิ้นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:59:37
56 
16
54022006
สรอยเสรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:38:26
33 
17
55012001
ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:11:53
139 
18
55012002
สตรีศรีน่าน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:46:21
205 
19
55012003
บ่อสวกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:24:12
17 
20
55012004
น่านประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:13:20
13 
21
55012006
แม่จริม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:43:43
31 
22
55012007
บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:48:09
36 
23
55012008
นาน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:58:42
63 
24
55012009
สา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:43:13
106 
25
55012011
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:15:37
17 
26
55012012
สารทิศพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:18:01
16 
27
55012014
นาหมื่นพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:29:57
34 
28
55012015
เมืองลีประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 21:20:23
18 
29
55012016
สันติสุขพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 07:53:52
38 
30
55012017
น่านนคร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:15:48
25 
31
55012018
ศรีนครน่าน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:04:37
17 
32
55013001
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:17:54
64 
33
55022001
ปัว
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:28:42
117 
34
55022002
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 16:06:14
25 
35
55022003
เมืองแงง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:20:47
14 
36
55022004
มัธยมป่ากลาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:40:58
35 
37
55022005
ท่าวังผาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:01:56
105 
38
55022006
สารธรรมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:07:26
22 
39
55022007
หนองบัวพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 16:28:36
18 
40
55022008
เมืองยมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:31:36
20 
41
55022009
ทุ่งช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:00:46
35 
42
55022010
เชียงกลางประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:19:12
55 
43
55022011
พระธาตุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:59:28
21 
44
55022012
บ่อเกลือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:51:34
34 
45
55022013
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:58:43
26 
46
55022014
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 16:27:54
34 
     
46 (100.00%)