ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 47 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 38 (80.85%)
ครู/บุคลากร
1
63012001
ตากพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
199 
2
63012002
ผดุงปัญญา
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 07:33:10
88 
3
63012003
วังหินกิตติวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 11:51:41
15 
4
63012004
ถนอมราษฏร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
23 
5
63012005
วังประจบวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 09:13:18
22 
6
63012008
บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 09:58:45
52 
7
63012009
ทุ่งฟ้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 09:50:28
19 
8
63012010
สามเงาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 20:21:41
38 
9
63012011
ยกกระบัตรวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16 
10
63012012
นาโบสถ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 13:22:11
33 
11
63012013
วังเจ้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 14:51:17
16 
12
63022001
แม่ระมาดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 21:48:13
45 
13
63022002
แม่จะเราวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 17:16:09
36 
14
63022003
ท่าสองยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 15:33:14
35 
15
63022004
สรรพวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 23:27:53
199 
16
63022005
แม่ปะวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 15:06:04
26 
17
63022006
ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-26 13:26:21
19 
18
63022007
แม่กุวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 15:01:05
38 
19
63022008
พบพระวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 16:00:31
55 
20
63022009
อุ้มผางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-03 09:39:45
86 
21
64012001
สุโขทัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 17:28:46
167 
22
64012002
บ้านด่านลานหอยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 12:41:41
85 
23
64012003
คีรีมาศพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 11:44:33
64 
24
64012004
กงไกรลาศวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 21:06:32
65 
25
64012005
ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 13:37:13
18 
26
64012006
หนองตูมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 17:36:21
20 
27
64012007
บ้านสวนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 22:49:06
25 
28
64012008
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 14:29:10
26 
29
64012009
ยางซ้ายพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 21:52:53
15 
30
64012010
ลิไทพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28 
31
64012011
อุดมดรุณี
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 10:46:37
160 
32
64012012
บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
24 
33
64022001
เมืองเชลียง
ยังไม่ยืนยัน
100 
34
64022002
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 08:40:32
85 
35
64022003
สวรรค์อนันต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 16:09:34
163 
36
64022004
หนองปลาหมอวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 23:04:46
20 
37
64022005
บ้านไร่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 11:18:07
43 
38
64022006
วังทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20 
39
64022007
หนองกลับวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 12:35:33
16 
40
64022008
บ้านแก่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 14:42:42
21 
41
64022009
เมืองด้งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23 
42
64022010
ขุนไกรพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21 
43
64022011
สวรรค์อนันต์วิทยา 2
ยืนยันแล้ว
2020-07-25 12:53:57
16 
44
64022012
ท่าชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-29 11:21:18
21 
45
64022013
ศรีนคร
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 14:19:23
49 
46
64022014
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-07-31 14:52:24
86 
47
64022015
ชัยมงคลพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-07-30 10:10:29
22 
     
38 (80.85%)