ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 62 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 62 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
62012001
กำแพงเพชรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 14:40:12
135 
2
62012002
วชิรปราการวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 15:57:43
76 
3
62012003
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 11:56:00
48 
4
62012004
วัชรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 15:58:29
96 
5
62012005
คณฑีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 14:27:02
41 
6
62012006
นาบ่อคำวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 14:01:19
38 
7
62012007
นครไตรตรึงษ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-23 16:34:06
54 
8
62012008
วังตะเคียนประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 09:49:07
26 
9
62012009
หนองกองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 11:16:02
24 
10
62012010
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 09:06:29
41 
11
62012011
ไทรงามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 10:32:00
41 
12
62012012
บ่อแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 09:52:54
26 
13
62012013
พรานกระต่ายพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 11:27:14
98 
14
62012014
พิไกรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 14:11:22
34 
15
62012015
เรืองวิทย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 10:13:34
45 
16
62012016
ลานกระบือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 14:48:25
62 
17
62012017
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 14:45:23
31 
18
62012018
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 14:41:34
25 
19
62012019
โกสัมพีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 09:52:49
28 
20
62022001
คลองลานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 17:39:33
95 
21
62022002
สักงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 11:48:38
32 
22
62022003
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-22 09:12:20
29 
23
62022004
ขาณุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 15:48:52
108 
24
62022005
โค้งไผ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 10:07:49
45 
25
62022006
ปางมะค่าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 17:37:24
32 
26
62022007
สลกบาตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 14:47:33
53 
27
62022008
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 10:28:24
96 
28
62022009
วังแขมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 21:42:04
36 
29
62022010
วังไทรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 15:37:54
20 
30
62022011
ทุ่งทรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-22 15:39:51
68 
31
62022012
ปางศิลาทองศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 10:08:57
65 
32
62022013
ระหานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 11:08:54
60 
33
66012001
พิจิตรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 18:52:44
137 
34
66012002
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 09:59:44
22 
35
66012003
วังกรดพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 11:10:21
16 
36
66012004
เมธีพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 12:29:04
16 
37
66012005
สระหลวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 14:45:13
93 
38
66012007
วังทรายพูนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 17:56:45
16 
39
66012008
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 10:19:12
17 
40
66012009
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 12:58:58
22 
41
66012010
สามง่ามชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 15:31:55
40 
42
66012011
กำแพงดินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 17:01:35
23 
43
66012012
เนินปอรังนกชนูทิศ
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 15:03:13
26 
44
66012013
หนองโสนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 10:49:24
40 
45
66012014
สากเหล็กวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 16:06:55
58 
46
66012015
วชิรบารมีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 10:15:53
30 
47
66012016
วังโมกข์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 15:06:22
43 
48
66022001
ตะพานหิน
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 10:22:08
107 
49
66022002
วังสำโรงวังหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 14:49:54
19 
50
66022003
ทุ่งโพธิ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 19:38:28
14 
51
66022004
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-22 13:01:02
136 
52
66022005
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 15:28:38
22 
53
66022006
โพธิธรรมสุวัฒน์
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 13:54:20
62 
54
66022007
พิบูลธรรมเวทวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 16:48:34
18 
55
66022008
ท่าเสาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 12:26:33
14 
56
66022009
ห้วยยาวพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 09:53:30
14 
57
66022010
เขาทรายทับคล้อพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 20:02:13
59 
58
66022011
วันทีสถิตย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 14:10:40
13 
59
66022013
แหลมรังวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 15:07:40
19 
60
66022014
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 09:49:41
16 
61
66022015
ดงเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 10:04:37
19 
62
66022016
วังงิ้ววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 17:51:35
17 
     
62 (100.00%)