ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 58 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 58 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
60012001
นครสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:02:12
236 
2
60012002
สตรีนครสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:38:00
176 
3
60012004
บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:45:22
20 
4
60012005
พระบางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:18:22
40 
5
60012006
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:09:22
160 
6
60012008
บึงบอระเพ็ดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:24:41
13 
7
60012010
โกรกพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:33:29
38 
8
60012011
ทับกฤชพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 23:00:42
26 
9
60012012
ชุมแสงชนูทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:20:56
144 
10
60012013
เก้าเลี้ยววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 21:15:26
39 
11
60012014
หัวดงราชพรหมาภรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:09:41
18 
12
60012015
พยุหะพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:57:26
53 
13
60012016
เขาทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:18:42
22 
14
60012017
เขากะลาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 16:43:16
15 
15
60022001
บรรพตพิสัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:20:16
63 
16
60022002
หนองกรดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:34:17
44 
17
60022003
รัฐราษฎร์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:36:44
20 
18
60022004
วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:04:59
16 
19
60022005
เทพศาลาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:27:02
67 
20
60022006
ลาดยาววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:01:04
112 
21
60022007
แม่วงก์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:58:45
38 
22
60022008
ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:32:04
73 
23
60032001
หนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:23:57
99 
24
60032002
วังบ่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 12:59:02
24 
25
60032003
ตาคลีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:44:58
192 
26
60032004
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:39:34
28 
27
60032005
หนองโพพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:15:24
15 
28
60032006
ทหารอากาศอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:45:58
39 
29
60032007
ลาดทิพรสพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:27:37
16 
30
60032008
ช่องแคพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:18:54
24 
31
60032009
ท่าตะโกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:51:10
115 
32
60032010
พนมรอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:45:32
23 
33
60032011
ไพศาลีพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:11:25
78 
34
60032012
ตะคร้อพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:47:46
29 
35
60032013
วังข่อยพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:00:17
21 
36
60032014
ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:55:29
62 
37
60032015
อุดมธัญญาประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:13:01
15 
38
61012001
ทัพทันอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:38:32
64 
39
61012002
สว่างอารมณ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:46:27
46 
40
61012003
หนองฉางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:34:46
148 
41
61012004
อุทัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:45:32
138 
42
61012005
หนองเต่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:10:50
18 
43
61012006
ตลุกดู่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:27:13
35 
44
61012007
บ่อยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:47:57
19 
45
61012008
บ้านทุ่งนาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:45:08
27 
46
61012009
พุทธมงคลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:46:17
32 
47
61012010
ทุ่งโพวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:25:42
16 
48
61012011
หนองขาหย่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:33:08
34 
49
61012012
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:44:13
30 
50
61012013
บ้านไร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:52:00
98 
51
61012014
การุ้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:16:08
32 
52
61012015
ทองหลางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:48:49
19 
53
61012016
หนองจอกประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:49:20
26 
54
61012017
วังหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:48:22
17 
55
61012018
ลานสักวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:42:13
47 
56
61012019
ร่องตาทีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:08:20
21 
57
61012020
ห้วยคตพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:14:13
32 
58
61012021
สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:12:47
15 
     
58 (100.00%)