ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 144 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 118 (81.94%)
ครู/บุคลากร
1
15010001
วัดโพธิวงษ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:26:17
2
15010002
วัดโคศุภราช
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:55:48
11 
3
15010003
วัดจำปาหล่อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:23:37
4
15010004
วัดโพทูล
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:02:07
5
15010006
วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ)
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 10:35:07
11 
6
15010007
อนุบาลวัดอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:36:27
106 
7
15010008
กระทุ่มราย
ยังไม่ยืนยัน
8
15010009
วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:01:43
16 
9
15010010
วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 )
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:12:28
10
15010011
บ้านน้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:31:33
15 
11
15010012
วัดบ้านอิฐ
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 13:53:25
12
15010013
วัดอรัญญิกาวาส
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:36:45
13
15010014
วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:28:08
14
15010015
วัดราชปักษี
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:35:43
15
15010016
อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:20:22
16 
16
15010017
วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:39:21
10 
17
15010018
วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:36:35
11 
18
15010019
วัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:38:00
10 
19
15010020
วัดจันทร์นิรมิตร
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:25:24
11 
20
15010022
วัดไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2020-11-23 15:45:38
21
15010024
วัดเซิงหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:19:49
17 
22
15010025
วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-25 11:05:45
17 
23
15010026
บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-11-26 12:41:03
10 
24
15010027
วัดชัยสิทธาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:28:21
13 
25
15010028
วัดนางเล่ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:48:13
14 
26
15010030
วัดมหานาม
ยังไม่ยืนยัน
13 
27
15010031
วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
28
15010032
อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
29
15010034
วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:28:14
20 
30
15010035
วัดละมุด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:23:26
10 
31
15010036
วัดบ้านป่า
ยังไม่ยืนยัน
14 
32
15010038
วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:31:51
33
15010039
วัดเจ้าบุญเกิด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:05:52
34
15010040
วัดเยื้องคงคาราม
ยังไม่ยืนยัน
35
15010042
วัดวงษ์ภาศน์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:50:27
12 
36
15010044
วัดกำแพง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 20:56:49
37
15010045
ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:23:22
13 
38
15010046
วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:14:55
39
15010047
ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
40
15010048
วัดท่า
ยังไม่ยืนยัน
41
15010049
วัดถนน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:35:31
12 
42
15010050
วัดพิจารณ์โสภณ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:07:06
43
15010051
วัดศรีมหาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:08:23
44
15010052
ชุมชนวัดพายทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:16:46
14 
45
15010054
อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:04:14
46
15010055
วัดเอกราช
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:07:37
47
15010056
วัดคำหยาด
ยังไม่ยืนยัน
15 
48
15010057
วัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:52:25
49
15010058
วัดโคกพุทรา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:02:08
50
15010059
วัดจันทราราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:41:46
51
15010060
วัดไตรรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:50:37
52
15010061
วัดทางพระ
ยังไม่ยืนยัน
15 
53
15010062
วัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:29:00
54
15010063
วัดยางทอง
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 09:50:05
55
15010064
วัดโพธิ์ราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:27:38
11 
56
15010065
วัดบ้านสร้าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:36:39
57
15010066
อนุบาลโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:53:19
58
15010067
วัดท่าอิฐ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:15:38
13 
59
15010068
วัดสามประชุม(วันครู2504)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:27:28
12 
60
15010069
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:54:34
61
15010070
วัดข่อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:14:23
62
15010071
วัดบุญเกิด
ยังไม่ยืนยัน
63
15010072
วัดศรีกุญชร
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 10:42:35
64
15010073
วัดยางช้าย
ยังไม่ยืนยัน
14 
65
15010074
วัดงิ้วราย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:51:17
15 
66
15010075
วัดลั่นทม
ยืนยันแล้ว
2020-11-28 11:01:37
10 
67
15010076
วัดม่วงคัน
ยืนยันแล้ว
2020-11-25 11:39:31
18 
68
15010077
วัดโพธิ์เอน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:50:58
15 
69
15010078
วัดโพธิ์เกรียบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:16:59
70
15010079
วัดสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:03:50
71
15010080
วัดสนธิธรรม
ยังไม่ยืนยัน
72
15010083
วัดสุวรรณราชหงษ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:37:57
15 
73
15010084
วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:08:41
74
15010085
วัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:15:38
75
15010086
ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:50:58
38 
76
15010087
วัดน้ำอาบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:28:06
16 
77
15010088
วัดบุญศิริวิทยาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:35:48
78
15010089
วัดป่ามุนี
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:19:01
79
15010090
วัดท่าตลาด
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:56:33
16 
80
15010091
วัดหัวสะแกตก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:26:29
14 
81
15010092
วัดรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:29:02
82
15010093
ชุมชนวัดริ้วหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:28:55
13 
83
15010094
บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:25:19
13 
84
15010095
วัดวังน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:08:58
12 
85
15010096
วัดหมื่นเกลา
ยังไม่ยืนยัน
86
15010097
วัดหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:00:26
20 
87
15010098
วัดรางฉนวน
ยังไม่ยืนยัน
11 
88
15010099
วัดจันทร์มณี
ยืนยันแล้ว
2020-11-24 10:21:18
10 
89
15010100
วัดบ้านแก
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:42:29
18 
90
15010101
วัดบ้านพราน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:44:17
91
15010102
บ้านหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:19:48
92
15010103
วัดสีบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:04:00
20 
93
15010104
วัดแก้วกระจ่าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 18:39:24
17 
94
15010105
อนุบาลแสวงหา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:02:18
21 
95
15010106
พวงทองอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:54:10
12 
96
15010107
วัดบ้านเพชร
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:40:43
12 
97
15010108
วัดทองเลื่อน
ยังไม่ยืนยัน
12 
98
15010109
วัดยาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:20:44
99
15010110
ประสิทธิวิทยาฯ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:29:24
12 
100
15010112
วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์)
ยังไม่ยืนยัน
101
15010113
วัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
102
15010114
วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:01:58
103
15010115
วัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:28:31
104
15010116
วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:07:38
105
15010117
วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:38:41
106
15010118
วัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:22:58
107
15010119
วัดขุมทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:25:42
108
15010120
วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:34:39
109
15010121
วัดวันอุทิศ(สิริกมลฉ่ำราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:59:44
17 
110
15010122
วัดไผ่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:47:08
111
15010123
วัดต้นทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:33:04
112
15010124
วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
19 
113
15010125
วัดศาลาดิน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:36:19
114
15010126
วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:23:03
115
15010127
วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:17:07
19 
116
15010128
บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:47:54
11 
117
15010130
วัดหลวง
ยังไม่ยืนยัน
118
15010131
บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:29:21
119
15010132
วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
12 
120
15010133
อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
61 
121
15010134
ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
ยังไม่ยืนยัน
122
15010135
บ้านห้วยคล้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:38:54
18 
123
15010136
วัดสิทธาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:34:24
12 
124
15010137
ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:09:48
10 
125
15010138
วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:02:15
10 
126
15010139
วัดทำนบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:30:33
127
15010140
วัดหลักแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:28:15
17 
128
15010141
วัดลานช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:29:35
129
15010142
วัดคลองสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
130
15010143
วัดใหม่ทางข้าม
ยืนยันแล้ว
2020-11-25 18:12:44
131
15010144
วัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:45:48
15 
132
15010145
วัดห้วยคันแหลน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:13:34
133
15010146
วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:26:15
14 
134
15010147
วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:09:22
12 
135
15010148
วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยังไม่ยืนยัน
10 
136
15010149
วัดท่าชุมนุม
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 10:50:43
18 
137
15010150
บ้านหนองถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:18:57
16 
138
15010151
วัดมงคลธรรมนิมิต
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:05:28
10 
139
15010152
วัดหนองกร่าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:27:55
140
15010154
วัดเกษทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:02:20
10 
141
15010155
วัดสามโก้
ยังไม่ยืนยัน
11 
142
15010156
อนุบาลบ้านลำสนุ่น
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:00:10
13 
143
15010157
บ้านดอนตาวง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:45:23
144
15010158
วัดสามขาว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:24:32
11 
     
118 (81.94%)