ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 149 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 149 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
16010002
วัดดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-09-14 13:10:50
11 
2
16010005
วัดบ้านดาบ
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 11:03:52
19 
3
16010006
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 10:35:55
4
16010007
วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 15:49:39
10 
5
16010009
วัดทุ่งสิงห์โต
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 13:27:18
6
16010010
ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 15:20:10
10 
7
16010012
ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:33:26
8
16010013
วัดสระมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-17 11:32:48
9
16010014
วัดดงสวอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 12:15:49
13 
10
16010015
วัดหนองบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 10:44:38
11
16010016
บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 10:41:39
17 
12
16010017
วัดคอกกระบือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:52:35
13
16010018
วัดหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 09:14:01
14
16010019
ซอย 3 สาย 4 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 09:35:13
20 
15
16010020
บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 12:32:51
16
16010022
ซอย 7 สาย 4 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:50:13
17
16010023
ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 13:38:12
18
16010024
บ้านโคกตูม
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 15:17:38
21 
19
16010026
โคกลำพานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:27:01
17 
20
16010027
วัดธรรมเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:37:38
12 
21
16010029
วัดชีแวะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 14:51:04
22
16010031
วัดดอนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:30:27
15 
23
16010032
วัดใดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 15:17:36
16 
24
16010033
วัดใดยาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:55:00
25
16010035
วัดโคกโพธิกุญชร
ยืนยันแล้ว
2020-09-08 11:15:38
26
16010036
วัดยาง ณ รังสี
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:42:30
27
16010037
วัดตะลุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 14:55:50
28
16010039
วัดถนนแค
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 11:02:09
18 
29
16010041
อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 09:21:28
20 
30
16010042
อนุบาลลพบุรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 10:45:04
105 
31
16010043
เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 14:17:38
103 
32
16010044
วัดตองปุ
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:38:57
17 
33
16010045
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 10:49:24
12 
34
16010046
วัดท่าแค
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:55:53
35
16010047
วัดป่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 09:42:59
36
16010049
วัดหลวงท้ายตลาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:11:53
10 
37
16010050
วัดตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:18:45
38
16010051
วัดท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:08:32
39
16010052
วัดเขาหนีบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:23:27
40
16010053
ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:35:12
18 
41
16010054
บ้านหนองถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:07:33
42
16010055
วัดซับเสือแมบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 09:33:03
43
16010056
พิบูลสงเคราะห์๑
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:01:58
17 
44
16010057
วัดนิคมสามัคคีชัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:59:33
10 
45
16010058
วัดใหม่จำปาทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 09:43:56
46
16010060
ซอย 5 สาย 2 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:52:36
47
16010062
วัดหนองแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 12:38:07
48
16010063
วัดโพธิ์ระหัต
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 15:16:27
49
16010064
วัดสิงห์ทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:23:11
50
16010065
วัดอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 11:03:32
11 
51
16010066
วัดทองแท่งนิสยาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:12:45
52
16010067
วัดข่อยกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 09:11:07
53
16010068
วัดข่อยใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 09:20:20
54
16010069
พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:16:51
31 
55
16010071
บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 08:22:54
17 
56
16010073
วัดโพธิ์เก้าต้น
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 10:03:40
57
16010074
วัดบ่อเงิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:21:41
11 
58
16010076
วัดสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:03:56
11 
59
16010078
วัดโคกหม้อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 11:39:10
11 
60
16010079
วัดไผ่แตร
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 13:56:56
61
16010081
วัดวังหัวแหวน
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 09:57:42
62
16010085
บ้านคลองเกตุ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:54:46
63
16010086
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 09:55:36
64
16010087
บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:56:37
65
16010088
บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 08:41:54
66
16010089
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:28:10
67
16010090
วัดหนองพิมาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:36:28
68
16010091
โคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 10:47:27
26 
69
16010092
วัดรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 11:14:00
12 
70
16010093
บ้านเนินจันทร์
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 09:01:48
71
16010094
บ้านดงมะรุม
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 11:22:36
72
16010095
บ้านวังไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:08:29
11 
73
16010096
บ้านตะกุดหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 19:17:48
74
16010097
บ้านถลุงเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:06:47
18 
75
16010099
อนุบาลบ้านเพนียด
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 21:53:51
18 
76
16010100
บ้านนกเขาเปล้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:24:35
19 
77
16010101
บ้านวังขอนขว้าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-10 12:39:38
12 
78
16010103
บ้านวังจั่น
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:43:50
79
16010104
บ้านโป่งยอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-13 16:29:39
80
16010105
บ้านวังเพลิง
ยืนยันแล้ว
2020-09-02 15:35:36
29 
81
16010106
บ้านมะม่วงเจ็ดต้น
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 14:34:37
82
16010107
บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 10:03:29
11 
83
16010108
บ้านพุม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:53:45
84
16010109
บ้านทุ่งทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 14:28:55
85
16010110
วัดสะพานคง
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 11:09:01
86
16010111
วัดสะแกราบ
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:31:50
19 
87
16010112
บ้านหนองสำโรง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:03:47
88
16010116
บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 10:03:18
10 
89
16010118
บ้านหลุมข้าว
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:46:42
16 
90
16010119
บ้านพรมทิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 09:46:30
91
16010120
วัดหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:09:25
92
16010121
บ้านเขาสะพานนาค
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 09:58:56
14 
93
16010122
บ้านเขาทับควาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:37:21
24 
94
16010123
วัดห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:29:37
11 
95
16010125
วัดหนองคู
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:19:36
96
16010126
สมอคอนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 23:09:26
11 
97
16010127
วัดถ้ำตะโก
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:43:36
98
16010129
วัดคลองเม่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:24:18
10 
99
16010131
วัดเกตุ
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 08:57:08
13 
100
16010133
วัดปากคลองบางคู้
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:49:40
101
16010134
อนุบาลท่าวุ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 10:02:32
15 
102
16010135
วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:30:31
11 
103
16010136
วัดหนองมน
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:19:09
104
16010138
บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 10:02:50
105
16010139
สิงหฤกษ์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-27 20:42:16
13 
106
16010140
วัดหนองปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:11:59
107
16010141
วัดหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 10:32:18
108
16010142
บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:45:41
109
16010143
วัดโพธิ์ตรุ
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 13:52:08
110
16010144
วัดเกาะวิมุตตาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 15:46:10
111
16010145
วัดบ้านลาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-11 10:36:49
112
16010146
วัดสนามไชย
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:08:19
10 
113
16010148
วัดมุจลินท์
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 22:10:47
17 
114
16010150
วัดยวด
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:13:19
12 
115
16010151
วัดหัวสำโรง
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 11:21:57
17 
116
16010152
วัดมะค่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 08:50:00
117
16010153
วัดคงคาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:56:57
118
16010154
วัดโพธิ์เกษตร
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 13:08:08
17 
119
16010155
บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 08:59:47
120
16010156
อนุบาลบ้านหมี่
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:04:15
15 
121
16010157
วัดดงพลับ
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 10:29:14
122
16010158
วัดโป่งแค
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 13:43:23
16 
123
16010160
บ้านดอนดึง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 10:56:01
14 
124
16010163
วัดเทพอำไพ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:17:45
125
16010164
วัดธรรมิการาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 15:03:36
126
16010165
วัดคุ้งท่าเลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:26:37
127
16010166
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 13:43:08
128
16010168
วัดท้องคุ้ง (สละราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-09-17 09:28:24
129
16010169
บ้านเกริ่นกฐิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:22:09
21 
130
16010171
วัดบ้านทราย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:37:53
131
16010172
บ้านหนองนางาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:39:21
132
16010173
บ้านหัวบึง
ยืนยันแล้ว
2020-09-03 12:29:19
133
16010175
วัดหนองน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 09:30:38
134
16010177
วัดบ้านหมี่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:59:46
135
16010179
วัดมหาสอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:28:37
136
16010180
วัดบางพึ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 15:18:27
19 
137
16010181
วัดห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 16:04:58
138
16010182
พิบูลปัทมาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-11 13:46:48
10 
139
16010184
วัดเขาวงกฎ
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 12:46:24
140
16010188
บ้านไผ่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 12:39:32
141
16010189
วัดหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:41:58
142
16010191
วัดหนองคู
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 09:10:41
143
16010192
วัดหนองกระเบียน
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:11:00
14 
144
16010193
วัดพานิชธรรมิการาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 20:56:44
16 
145
16010196
วัดสระกระเบี้อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:51:41
146
16010197
บ้านสระเตย
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:34:14
15 
147
16010202
บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:04:55
148
16010203
วัดหนองเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 12:29:12
18 
149
16010205
ชุมชนตำบลหินปัก
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:27:20
13 
     
149 (100.00%)