ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 152 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 152 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
16010002
วัดดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:38:24
2
16010005
วัดบ้านดาบ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:08:00
18 
3
16010006
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:40:21
4
16010007
วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 10:04:08
10 
5
16010009
วัดทุ่งสิงห์โต
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:14:02
6
16010010
ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:26:47
10 
7
16010012
ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:25:02
8
16010013
วัดสระมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:31:25
9
16010014
วัดดงสวอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 16:14:18
12 
10
16010015
วัดหนองบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:27:08
11
16010016
บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:01:56
18 
12
16010017
วัดคอกกระบือ
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 08:32:32
13
16010018
วัดหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:48:53
14
16010019
ซอย 3 สาย 4 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 10:59:04
21 
15
16010020
บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 09:46:26
16
16010022
ซอย 7 สาย 4 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-07-09 09:26:24
17
16010023
ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:42:20
18
16010024
บ้านโคกตูม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:20:47
18 
19
16010026
โคกลำพานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:39:37
16 
20
16010027
วัดธรรมเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 15:41:45
14 
21
16010029
วัดชีแวะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:05:31
22
16010031
วัดดอนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:04:20
11 
23
16010032
วัดใดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-07-10 13:14:09
18 
24
16010033
วัดใดยาว
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:53:50
25
16010035
วัดโคกโพธิกุญชร
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 11:11:17
26
16010036
วัดยาง ณ รังสี
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 15:55:11
27
16010037
วัดตะลุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:28:38
28
16010039
วัดถนนแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:05:09
19 
29
16010041
อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 19:31:12
19 
30
16010042
อนุบาลลพบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 07:57:56
101 
31
16010043
เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:04:30
112 
32
16010044
วัดตองปุ
ยืนยันแล้ว
2019-07-09 09:40:35
14 
33
16010045
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:08:43
15 
34
16010046
วัดท่าแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:12:33
13 
35
16010047
วัดป่ากล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:26:01
36
16010049
วัดหลวงท้ายตลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:31:54
10 
37
16010050
วัดตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:21:02
38
16010051
วัดท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:54:45
39
16010052
วัดเขาหนีบ
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:54:33
40
16010053
ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 23:24:37
16 
41
16010054
บ้านหนองถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:20:58
42
16010055
วัดซับเสือแมบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 21:13:34
43
16010056
พิบูลสงเคราะห์๑
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:04:45
15 
44
16010057
วัดนิคมสามัคคีชัย
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 20:51:03
11 
45
16010058
วัดใหม่จำปาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:54:58
10 
46
16010060
ซอย 5 สาย 2 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:51:16
47
16010062
วัดหนองแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 09:48:00
48
16010063
วัดโพธิ์ระหัต
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 09:53:15
12 
49
16010064
วัดสิงห์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:05:53
50
16010065
วัดอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:25:09
51
16010066
วัดทองแท่งนิสยาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:01:26
52
16010067
วัดข่อยกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:08:08
10 
53
16010068
วัดข่อยใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:21:04
54
16010069
พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 14:52:16
37 
55
16010071
บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 08:59:41
17 
56
16010073
วัดโพธิ์เก้าต้น
ยืนยันแล้ว
2019-07-09 09:50:29
57
16010074
วัดบ่อเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:28:44
11 
58
16010076
วัดสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:01:13
12 
59
16010078
วัดโคกหม้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:00:22
13 
60
16010079
วัดไผ่แตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:50:55
10 
61
16010081
วัดวังหัวแหวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:21:20
62
16010085
บ้านคลองเกตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:37:15
63
16010086
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:21:10
64
16010087
บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:27:22
65
16010088
บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:05:37
66
16010089
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:14:13
67
16010090
วัดหนองพิมาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:56:42
68
16010091
โคกสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 08:55:50
26 
69
16010092
วัดรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-07-09 08:26:35
13 
70
16010093
บ้านเนินจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 07:22:08
71
16010094
บ้านดงมะรุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:35:06
72
16010095
บ้านวังไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 18:30:26
11 
73
16010096
บ้านตะกุดหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:20:07
74
16010097
บ้านถลุงเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 08:47:09
17 
75
16010099
อนุบาลบ้านเพนียด
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:32:04
17 
76
16010100
บ้านนกเขาเปล้า
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 22:51:30
17 
77
16010101
บ้านวังขอนขว้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:20:00
78
16010103
บ้านวังจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:55:14
79
16010104
บ้านโป่งยอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:11:07
80
16010105
บ้านวังเพลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:32:27
32 
81
16010106
บ้านมะม่วงเจ็ดต้น
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:46:20
82
16010107
บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 16:08:05
83
16010108
บ้านพุม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:40:44
84
16010109
บ้านทุ่งทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:35:38
85
16010110
วัดสะพานคง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:24:15
10 
86
16010111
วัดสะแกราบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:35:39
16 
87
16010112
บ้านหนองสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 20:58:27
88
16010116
บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:10:30
11 
89
16010118
บ้านหลุมข้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:18:55
16 
90
16010119
บ้านพรมทิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:01:59
91
16010120
วัดหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:42:10
92
16010121
บ้านเขาสะพานนาค
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:09:45
12 
93
16010122
บ้านเขาทับควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 14:40:28
23 
94
16010123
วัดห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 12:31:14
13 
95
16010125
วัดหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:32:10
96
16010126
สมอคอนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:41:51
11 
97
16010127
วัดถ้ำตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:42:20
98
16010129
วัดคลองเม่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:13:58
12 
99
16010131
วัดเกตุ
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 12:58:45
14 
100
16010133
วัดปากคลองบางคู้
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 09:08:56
101
16010134
อนุบาลท่าวุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 13:38:12
15 
102
16010135
วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:53:11
10 
103
16010136
วัดหนองมน
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 13:27:14
104
16010137
บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:01:19
105
16010138
บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 16:13:33
106
16010139
สิงหฤกษ์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:17:36
13 
107
16010140
วัดหนองปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:47:16
108
16010141
วัดหนองหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:47:21
109
16010142
บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 13:36:57
10 
110
16010143
วัดโพธิ์ตรุ
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 14:27:33
111
16010144
วัดเกาะวิมุตตาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:29:46
10 
112
16010145
วัดบ้านลาด
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:20:47
113
16010146
วัดสนามไชย
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 08:32:55
114
16010148
วัดมุจลินท์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:52:38
14 
115
16010150
วัดยวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:02:37
11 
116
16010151
วัดหัวสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:40:01
18 
117
16010152
วัดมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:42:07
118
16010153
วัดคงคาราม
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 14:07:21
119
16010154
วัดโพธิ์เกษตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:49:44
18 
120
16010155
บ้านดงกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:45:12
121
16010156
อนุบาลบ้านหมี่
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 07:55:47
20 
122
16010157
วัดดงพลับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:06:09
123
16010158
วัดโป่งแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:07:34
18 
124
16010160
บ้านดอนดึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:12:08
15 
125
16010161
วัดบางกะพี้(พสกอำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:05:38
126
16010163
วัดเทพอำไพ
ยืนยันแล้ว
2019-07-06 20:00:57
10 
127
16010164
วัดธรรมิการาม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:07:03
13 
128
16010165
วัดคุ้งท่าเลา
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:16:47
129
16010166
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:21:29
130
16010168
วัดท้องคุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 20:13:15
131
16010169
บ้านเกริ่นกฐิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:44:18
21 
132
16010171
วัดบ้านทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:10:41
133
16010172
บ้านหนองนางาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:23:54
134
16010173
บ้านหัวบึง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 12:48:45
135
16010175
วัดหนองน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:54:54
136
16010177
วัดบ้านหมี่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:51:36
137
16010179
วัดมหาสอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 01:05:16
138
16010180
วัดบางพึ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 08:43:36
19 
139
16010181
วัดห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 19:27:13
140
16010182
พิบูลปัทมาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:47:02
12 
141
16010184
วัดเขาวงกฎ
ยืนยันแล้ว
2019-07-09 09:51:28
142
16010187
วัดหนองกระเบื้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:16:44
143
16010188
บ้านไผ่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:10:18
144
16010189
วัดหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:40:24
145
16010191
วัดหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:05:23
146
16010192
วัดหนองกระเบียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:06:42
13 
147
16010193
วัดพานิชธรรมิการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:58:10
14 
148
16010196
วัดสระกระเบี้อง
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 10:48:01
10 
149
16010197
บ้านสระเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:52:21
18 
150
16010202
บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:36:08
10 
151
16010203
วัดหนองเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:45:18
19 
152
16010205
ชุมชนตำบลหินปัก
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:31:06
11 
     
152 (100.00%)