ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 101 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 101 (100.00%)
1
17010001
วัดจักรสีห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:04:30
2
17010002
ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:27:50
3
17010005
วัดศรีสาคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:13:59
4
17010007
วัดกระดังงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:18:28
5
17010008
วัดประโชติการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:53:34
6
17010010
วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:35:29
7
17010011
อนุบาลสิงห์บุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 22:21:14
8
17010012
วัดพรหมสาคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:26:10
9
17010013
วัดโคกพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:16:57
10
17010015
วัดราษฎร์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 21:11:50
11
17010016
วัดสังฆราชาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:56:11
12
17010020
วัดตึกราชา
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 07:47:47
13
17010021
วัดพระปรางค์มุนี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:53:21
14
17010022
วัดศรัทธาภิรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 15:17:31
15
17010023
วัดข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:47:41
16
17010025
วัดโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:38:09
17
17010026
อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:24:14
18
17010027
ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:37:32
19
17010029
วัดโพธิ์หอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:36:39
20
17010031
วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:10:19
21
17010033
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:00:24
22
17010034
วัดชะอมสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:04:31
23
17010035
บ้านทุ่งกลับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:20:10
24
17010036
วัดห้วยเจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:27:24
25
17010037
วัดน้ำผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:05:47
26
17010038
วัดวังขรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:31:54
27
17010039
วัดชันสูตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:36:00
28
17010041
วัดแหลมคาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:31:30
29
17010043
เรืองเดชประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:05:58
30
17010044
วัดตลาดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:56:23
31
17010045
อนุบาลบางระจัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:10:38
32
17010046
วัดคีม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:35:10
33
17010047
วัดดอนเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:53:51
34
17010048
บ้านทุ่งว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:23:14
35
17010049
วัดสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:21:22
36
17010050
วัดประสิทธิ์คุณากร
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:30:40
37
17010052
ชุมชนบ้านไม้ดัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:02:41
38
17010053
วัดตะโกรวม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 07:38:29
39
17010054
วัดวังกะจับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:31:51
40
17010055
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:03:55
41
17010056
วัดโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 07:49:37
42
17010057
วัดสาธุการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:50:05
43
17010059
ค่ายบางระจัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:52:42
44
17010060
วัดประดับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:33:14
45
17010061
อนุบาลค่ายบางระจัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:28:55
46
17010062
บ้านหนองลีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:32:10
47
17010063
วัดบ้านกลับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:57:35
48
17010064
วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:48:41
49
17010065
วัดโพธิ์สังฆาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:31:21
50
17010066
ชุมชนวัดม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:34:44
51
17010067
วัดสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:54:49
52
17010068
ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:17:56
53
17010069
อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:03:43
54
17010071
วัดโภคาภิวัฒน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:18:19
55
17010072
วัดหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:42:30
56
17010073
วัดกลางธนรินทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:50:10
57
17010076
บ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:31:17
58
17010077
วัดเก้าชั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:29:17
59
17010078
วัดโคปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:20:26
60
17010079
ชุมชนวัดตราชู
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:29:49
61
17010081
วัดอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 04:23:30
62
17010083
วัดเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 16:20:43
63
17010084
วัดประสาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 17:02:39
64
17010086
ชุมชนวัดเทพมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:43:37
65
17010088
วัดพรหมเทพาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:39:56
66
17010089
วัดถอนสมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 22:18:48
67
17010090
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:21:16
68
17010091
อนุบาลท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:27:19
69
17010092
วัดพิกุลทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:53:37
70
17010093
ชุมชนวัดเสาธงหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:29:47
71
17010094
วัดโสภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:59:06
72
17010095
วัดวิหารขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:10:39
73
17010097
วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:11:58
74
17010098
วัดเพิ่มประสิทธิผล
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:28:03
75
17010100
วัดน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:01:40
76
17010101
วัดบางปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:25:30
77
17010102
วัดระนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:24:14
78
17010104
วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:05:10
79
17010105
วัดคลองโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:57:16
80
17010106
วัดเชียงราก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:35:25
81
17010107
วัดเซ่าสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:51:18
82
17010108
ชุมชนวัดดงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:08:44
83
17010109
วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 20:33:28
84
17010110
วัดล่องกะเบา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:26:40
85
17010112
วัดยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:33:20
86
17010115
วัดท่าอิฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 07:40:03
87
17010118
วัดตุ้มหู
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:50:46
88
17010119
วัดโฆสิทธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:26:17
89
17010120
วัดทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:26:47
90
17010122
วัดดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:53:50
91
17010123
วัดปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:46:28
92
17010124
วัดเสือข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 08:36:33
93
17010125
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:59:04
94
17010126
วัดกระทุ่มปี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:03:05
95
17010127
วัดบ้านลำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 00:33:51
96
17010129
บ้านคูเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:35:44
97
17010130
วัดหนองสุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:42:27
98
17010131
วัดการ้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:53:58
99
17010134
อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:40:24
100
17010135
วัดประศุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:31:13
101
17010136
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:19:14
     
101 (100.00%)