ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 170 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 166 (97.65%)
ครู/บุคลากร
1
18010004
วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:37:12
2
18010005
วัดฝาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 09:06:26
3
18010006
วัดไผ่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:06:23
4
18010008
วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:44:14
5
18010010
บ้านท่าไม้
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:28:52
11 
6
18010012
วัดธรรมามูล
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:08:01
7
18010013
ชุมชนวัดดักคะนน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:07:36
16 
8
18010015
วัดสระเนินพระราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:37:00
9
18010016
บ้านหนองแค
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:19:23
10 
10
18010017
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:42:37
11
18010018
ชุมชนวัดวังเคียน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:16:01
16 
12
18010019
วัดนางลือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:36:30
19 
13
18010020
วัดศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:11:43
24 
14
18010021
พระยาตาก
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:33:57
15
18010022
อนุบาลชัยนาท
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:06:53
164 
16
18010023
ลัดดาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:39:32
17
18010024
อนุบาลเมืองชัยนาท
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:55:27
14 
18
18010025
วัดโรงวัว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:13:08
16 
19
18010026
วัดหนองเต่าดำ
ยังไม่ยืนยัน
20
18010027
วัดแหลมหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:33:22
11 
21
18010028
วัดดอนรังนก
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:33:54
22
18010029
วัดหนองพังนาค
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:49:14
23
18010030
วัดเนินถ่าน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:12:18
24
18010031
รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:25:29
16 
25
18010033
วัดพิกุลงาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:31:04
26
18010034
ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:25:25
27
18010035
อนุบาลมโนรมย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 09:16:38
13 
28
18010038
วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:29:10
12 
29
18010039
ไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:13:59
18 
30
18010040
วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:15:00
31
18010043
บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:21:18
32
18010044
บ้านเขาแหลม
ยังไม่ยืนยัน
33
18010045
บ้านหัวถนน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:14:38
34
18010047
วัดหัวหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:20:14
35
18010049
วัดโคกแจง (ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง337)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:12:30
12 
36
18010050
บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:51:08
37
18010052
วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:39:07
38
18010053
ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:57:47
11 
39
18010055
บ้านดอนแตง
ยังไม่ยืนยัน
40
18010056
คงรักษ์ประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:58:51
41
18010058
วัดหนองตาตน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:53:49
42
18010060
วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:30:54
43
18010061
วัดหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:11:58
44
18010063
วัดคลองบุญ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:37:33
45
18010064
วัดหนองน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:02:53
46
18010065
อนุบาลวัดสิงห์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:01:01
11 
47
18010067
สำราญราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:03:56
48
18010068
วัดวังหมัน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:08:40
18 
49
18010069
บ้านท่าข้ามวังน้ำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:38:09
50
18010071
บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 10:26:47
17 
51
18010072
บ้านทุ่งกว้าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:35:26
52
18010074
วัดโคกสุก
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:34:27
53
18010075
วัดดอนตาล
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:58:52
54
18010076
วัดดอนตูมกมลาวาส
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 08:30:04
55
18010077
วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
56
18010078
วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:26:21
16 
57
18010079
วัดเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:47:40
58
18010081
ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:12:41
59
18010082
วัดบ้านหนอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:04:35
15 
60
18010083
บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:59:18
15 
61
18010084
วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:17:36
62
18010085
เขื่อนเจ้าพระยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:32:28
16 
63
18010087
วัดกรุณา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:23:33
64
18010088
วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 10:04:53
65
18010090
บ้านคลองยาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:12:32
66
18010091
วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:53:16
67
18010092
วัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:55:17
16 
68
18010093
วัดมะปราง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:15:20
10 
69
18010095
วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 07:54:48
70
18010097
วัดดอนตะไล้
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:45:01
71
18010098
อนุบาลสรรพยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 08:46:42
14 
72
18010099
วัดโพธิมงคล
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 08:57:20
73
18010100
วัดกำแพง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:55:22
74
18010101
วัดหลวงสิริบูรณาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:00:39
75
18010102
วัดยางศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:18:28
76
18010103
วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:52:43
17 
77
18010104
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:24:16
78
18010105
วัดหาดอาษา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:43:21
79
18010106
บ้านทุ่งกระถิน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 16:06:15
14 
80
18010107
ชุมชนวัดโคกดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:08:09
16 
81
18010108
วัดเทพรัตนวนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:40:45
82
18010110
เทพรัตน์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:19:00
17 
83
18010111
วัดอารีทวีวนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:14:44
84
18010112
วัดหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:05:21
14 
85
18010113
วัดโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 08:45:27
17 
86
18010114
วัดสนามชัย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:45:28
87
18010115
วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:30:41
88
18010116
วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:38:29
89
18010117
วัดท่ากระแส
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 10:30:08
90
18010118
วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 17:39:25
91
18010119
วัดหัวเด่น
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:25:52
15 
92
18010120
วัดโฆสิตาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:22:07
19 
93
18010121
วัดหอระฆัง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:54:47
94
18010122
วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:16:27
17 
95
18010123
วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:07:56
96
18010124
วัดสระไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:30:34
97
18010125
วัดกำแพง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 08:53:10
15 
98
18010126
วัดหัวตะพาน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:41:07
99
18010127
วัดพระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:15:05
100
18010128
อนุบาลสรรคบุรี
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:03:16
32 
101
18010129
วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:01:48
102
18010130
วัดโพธาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:31:29
11 
103
18010131
วัดพร้าว
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:34:25
104
18010132
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:36:17
19 
105
18010133
วัดท่า
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:44:24
12 
106
18010134
วัดธรรมิกาวาส
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:58:58
107
18010135
วัดจั่นเจริญศรี
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:36:23
108
18010137
วัดบำเพ็ญบุญ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:24:02
13 
109
18010138
วัดจันทน์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:53:14
110
18010139
วัดคลองงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:59:33
11 
111
18010140
วัดดอนโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 10:45:21
112
18010141
ชุมชนวัดมาติการาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:21:49
23 
113
18010142
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:40:42
14 
114
18010143
วัดเด่นใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:00:06
115
18010144
บ้านสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:45:08
116
18010145
บ้านหนองแจง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:21:47
10 
117
18010146
วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:51:34
15 
118
18010147
วัดวิจิตรังสิตาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:55:41
119
18010148
ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:05:00
12 
120
18010149
วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 09:28:24
10 
121
18010150
ไกรราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:41:08
122
18010151
บ้านวังเดือนห้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:59:08
123
18010152
บ้านรางจิก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 17:47:01
124
18010153
วัดพรหมวิหาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:02:28
14 
125
18010154
บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:13:21
14 
126
18010155
บ้านหนองอ้ายสาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:35:51
12 
127
18010156
วัดคลองธรรม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:35:21
128
18010157
บ้านดอนกะโดน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:28:23
129
18010158
ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:11:55
130
18010159
วัดวิจิตรรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:00:53
131
18010160
วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 10:44:13
132
18010161
วัดถ้ำเข้
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:42:15
133
18010162
วัดวงเดือน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:01:44
134
18010163
วัดคลองเกษม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:27:31
135
18010164
วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 08:59:52
12 
136
18010165
วัดศรีเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:47:40
137
18010166
วัดอรัญญวาสี
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:26:58
11 
138
18010167
บ้านชัฏฝาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:52:10
15 
139
18010168
ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 17:14:41
16 
140
18010170
วัดสระดู่
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 16:18:05
10 
141
18010171
วัดทองนพคุณ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 08:49:55
142
18010172
บ้านหมื่นเทพ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:20:03
12 
143
18010173
วัดท่าแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:22:13
144
18010174
ชุมชนคลองจันทน์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:58:20
16 
145
18010175
วัดโคกหมู
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:14:21
146
18010176
บ้านหนองต่อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:21:36
19 
147
18010177
อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:20:44
36 
148
18010178
วัดสวนอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 08:16:25
149
18010180
วัดศรีสโมสร
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 20:57:30
13 
150
18010182
บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:13:12
11 
151
18010183
บ้านวังหัวเรือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:46:48
152
18010184
วัดวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:55:36
16 
153
18010185
บ้านหนองหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 10:24:41
154
18010186
อนุบาลหนองมะโมง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:51:41
155
18010187
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:19:05
156
18010188
บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 18:20:01
19 
157
18010190
บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:26:06
158
18010192
บ้านหนองตะขบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:52:21
17 
159
18010193
บ้านดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:36:08
160
18010194
วัดเขาดิน(วันครู 2502)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:16:06
161
18010195
บ้านเขาเกล็ด
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:26:04
162
18010196
บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 19:54:58
12 
163
18010197
บ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 09:27:47
164
18010198
บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:45:59
12 
165
18010199
บ้านกะบกเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:37:41
16 
166
18010201
บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 09:49:09
10 
167
18010202
อนุบาลเนินขาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 12:32:11
13 
168
18010203
บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:18:47
15 
169
18010204
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:47:33
19 
170
18010205
บ้านสุขเดือนห้า
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 16:42:07
     
166 (97.65%)