ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 136 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 136 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
19020001
ชุมชนวัดบำรุงธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:29:34
25 
2
19020002
วัดกะเหรี่ยงคอม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:26:49
17 
3
19020003
วัดบึงไม้
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 21:36:34
11 
4
19020004
วัดสุนทริกาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:28:59
5
19020005
วัดโคกกรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:14:17
13 
6
19020006
วัดชำผักแพว
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:41:26
21 
7
19020007
วัดบ้านดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 18:28:31
8
19020008
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:59:10
18 
9
19020009
วัดนาบุญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:16:35
16 
10
19020010
วัดตาลเดี่ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:38:34
14 
11
19020011
วัดขอนหอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:09:11
12
19020012
วัดเตาปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:01:38
23 
13
19020013
นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:22:59
14 
14
19020014
บ้านซับบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:32:17
15
19020016
บ้านหนองผักบุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:49:13
13 
16
19020017
วัดป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 09:16:42
31 
17
19020019
ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:47:45
36 
18
19020020
อนุบาลทับกวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 19:46:16
33 
19
19020021
วัดท่าคล้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:55:50
10 
20
19020022
วัดถ้ำเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:43:17
21 
21
19020024
วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:52:12
22
19020025
วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 18:04:49
12 
23
19020026
วัดโป่งมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 08:20:28
24
19020027
วัดโป่งก้อนเส้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:44:05
19 
25
19020028
วัดท่ามะปราง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:47:06
11 
26
19020029
วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:03:24
27
19020030
บ้านป่าวังกวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:24:42
15 
28
19020031
บ้านช่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:05:36
10 
29
19020032
วัดบ่อโศรก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:23:49
30
19020033
วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:21:01
20 
31
19020035
วัดสองคอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:20:36
15 
32
19020036
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:01:20
33
19020037
วัดเขาลาดวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:45:34
10 
34
19020038
วัดบุรีการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:49:35
35
19020039
วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:47:51
36
19020040
วัดห้วยคงคาวราวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:37:05
16 
37
19020041
วัดศรัทธาเรืองศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:13:01
38
19020042
บ้านผังสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 13:30:23
12 
39
19020043
บ้านหินซ้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:22:58
18 
40
19020045
วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:26:49
41
19020046
วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:13:25
21 
42
19020047
วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:08:53
43
19020049
วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:14:33
44
19020050
ชุมชนวัดไทยงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:19:35
28 
45
19020051
วัดหนองจอกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:35:49
13 
46
19020052
วัดหนองผักชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:34:48
47
19020053
วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:10:23
22 
48
19020054
วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:22:01
13 
49
19020055
สันมะค่าบกน้อยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:05:58
50
19020056
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:30:52
51
19020057
วัดโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:31:29
52
19020058
วัดโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:48:24
53
19020059
วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 16:53:15
10 
54
19020060
วัดหนองอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:21:21
55
19020061
อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:00:55
14 
56
19020063
วัดหนองตะเฆ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:50:05
18 
57
19020064
วัดบ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:45:34
58
19020065
วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:12:49
59
19020066
วัดบ้านจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:36:41
60
19020067
วัดหนองครก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:38:14
11 
61
19020069
วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:30:50
17 
62
19020070
วัดหนองปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:02:11
12 
63
19020071
บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 17:05:58
10 
64
19020072
วัดหนองปลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:05:34
14 
65
19020073
วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:33:12
11 
66
19020074
บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 18:01:03
67
19020075
วัดคลองห้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:38:18
68
19020076
วัดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:13:45
19 
69
19020077
วัดลำบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:08:46
12 
70
19020078
วัดหนองโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:14:01
71
19020079
วัดบ้านลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:53:22
72
19020080
วัดห้วยขมิ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 17:26:09
73
19020081
วัดห้วยทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:33:15
74
19020082
หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:25:15
54 
75
19020083
บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:01:05
11 
76
19020085
วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:57:44
12 
77
19020086
ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 13:05:15
38 
78
19020087
วัดเขาแก้วมุขดาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:16:36
79
19020088
วัดสมานมิตรมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:55:22
80
19020091
บ้านราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 13:52:42
19 
81
19020092
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:41:59
82
19020093
วัดเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:26:11
13 
83
19020094
วัดศรีสัจจาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:13:26
12 
84
19020095
วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:27:00
85
19020096
วัดบ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:50:16
10 
86
19020097
วัดหนองตาบุญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:45:17
19 
87
19020098
ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:14:36
14 
88
19020099
วัดเกาะเซิงหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:09:43
89
19020100
บ้านบางกง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:05:54
15 
90
19020101
วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:20:00
91
19020102
วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:03:34
92
19020103
วัดสหกรณ์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:29:58
11 
93
19020104
วัดหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:42:19
17 
94
19020105
อนุบาลวิหารแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 21:39:59
37 
95
19020106
บ้านหัวถนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:05:19
96
19020107
วัดคลองใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:27:08
97
19020108
วัดสร้างบุญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:26:25
98
19020109
วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:38:22
15 
99
19020110
บ้านซับกระดาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:56:53
100
19020112
บ้านซับสนุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:28:56
28 
101
19020113
บ้านโป่งเกตุ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:12:24
15 
102
19020114
บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:36:56
103
19020115
บ้านเขาไม้เกวียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:51:47
19 
104
19020116
ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:23:09
21 
105
19020117
บ้านหลังเขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:22:12
15 
106
19020119
วัดบ้านหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:04:54
11 
107
19020120
อนุบาลมวกเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:21:51
41 
108
19020121
วัดมวกเหล็กใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 07:35:12
109
19020122
บ้านซับพริก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:42:09
15 
110
19020123
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:50:21
12 
111
19020124
บ้านหนองตอตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 19:57:08
112
19020125
บ้านหนองโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:21:16
13 
113
19020126
บ้านหนองเอี่ยว
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:24:44
19 
114
19020127
บ้านซับปลากั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:24:47
19 
115
19020128
บ้านเขานมนาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:48:02
10 
116
19020129
บ้านคลองม่วงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:57:32
117
19020130
บ้านซับน้อยเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 16:58:12
14 
118
19020131
บ้านลำพญากลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:08:05
119
19020132
บ้านโป่งไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:44:16
19 
120
19020133
บ้านซับดินดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:40:07
121
19020134
บ้านท่าพลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:45:18
15 
122
19020135
บ้านลำสมพุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:11:52
15 
123
19020136
บ้านหนองผักหนอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 07:29:03
22 
124
19020137
วัดสวนทองรวมมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 20:53:58
18 
125
19020138
บ้านคลองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:51:05
126
19020139
บ้านหนองมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:18:39
12 
127
19020141
วัดปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:53:10
128
19020143
วัดคำพราน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:52:15
129
19020144
บ้านท่าฤทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:52:22
130
19020145
อนุบาลวังม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:12:15
53 
131
19020146
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:27:14
132
19020147
บ้านป่าลานหินดาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:51:43
133
19020148
บ้านโป่งเก้ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 15:20:06
11 
134
19020150
วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 17:30:26
135
19020152
วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 07:56:24
13 
136
19020155
บ้านมณีโชติสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:24:51
19 
     
136 (100.00%)