ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 82 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 82 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
20010001
วัดบุญญราศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:45:07
25 
2
20010003
วัดดอนดำรงธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:37:14
33 
3
20010004
วัดท้องคุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:42:53
89 
4
20010005
วัดนาเขื่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 10:06:28
16 
5
20010006
นาป่ามโนรถ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 20:21:08
13 
6
20010007
วัดราษฏร์สโมสร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:29:21
17 
7
20010008
อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:57:00
14 
8
20010009
อนุบาลวัดช่องลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:14:15
15 
9
20010010
อนุบาลชลบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:33:23
196 
10
20010011
อนุบาลวัดอุทยานนที
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:19:49
10 
11
20010012
วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 19:37:38
17 
12
20010013
อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:23:34
13
20010014
บ้านสวนอุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:35:15
59 
14
20010015
วัดธรรมนิมิตต์
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 13:11:45
10 
15
20010016
วัดสำนักบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:47:41
14 
16
20010018
วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:46:01
11 
17
20010019
วัดเตาปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:15:08
11 
18
20010020
วอนนภาศัพท์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:23:13
19 
19
20010021
วัดบางเป้ง
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 15:17:36
20
20010022
บ้านแหลมแท่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 13:37:30
17 
21
20010023
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:30:58
47 
22
20010024
บ้านหนองตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:04:45
32 
23
20010025
วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:58:51
17 
24
20010026
บ้านวังตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 14:59:30
11 
25
20010027
บ้านห้วยสาลิกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:38:13
26
20010028
อนุบาลวัดอู่ตะเภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:45:10
68 
27
20010029
วัดศรีพโลทัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:26:35
11 
28
20010030
ชุมชนวัดหนองรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:44:31
41 
29
20010031
บ้านช่องมะเฟือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 23:12:07
30
20010032
บ้านหัวโกรก
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:58:15
19 
31
20010033
บ้านชากพุดซา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:29:48
19 
32
20010034
บ้านห้วยกะปิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:59:57
43 
33
20010036
บ้านไร่ใหหลำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:54:23
11 
34
20010037
วัดราษฏร์ศรัทธา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 18:47:33
46 
35
20010038
วัดตาลล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:28:48
13 
36
20010039
พระตำหนักมหาราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 13:56:58
14 
37
20010040
บ้านปากคลองโรงนาค
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:42:41
14 
38
20010042
บ้านมาบลำบิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 14:39:00
19 
39
20010043
บ้านโสม
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 22:07:19
12 
40
20010044
บ้านมาบคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:48:15
11 
41
20010045
วัดหนองน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:47:55
15 
42
20010046
บ้านหมื่นจิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:49:18
43
20010047
ชุมชนบ้านหัวกุญแจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:54:44
30 
44
20010048
อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 22:10:15
71 
45
20010049
บ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:12:17
15 
46
20010050
บ้านมาบกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 14:07:48
21 
47
20010051
บ้านห้วยมะไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:39:46
48
20010052
บ้านเขาแรต
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:43:23
49
20010053
บ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:24:32
18 
50
20010054
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:38:49
13 
51
20010055
บ้านเกาะไม้แหลม(สงกรานต์นันทนาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:56:41
52
20010056
บ้านหนองเขิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:12:33
19 
53
20010057
บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 18:57:28
16 
54
20010058
บ้านหนองซ้ำซาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:30:23
11 
55
20010059
บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-07-27 15:27:57
10 
56
20010060
บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:20:51
20 
57
20010061
วัดหนองบอนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:18:14
10 
58
20010063
วัดหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:34:52
19 
59
20010064
บ้านหนองไผ่แก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:01:25
13 
60
20010065
บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:16:11
20 
61
20010066
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:14:11
12 
62
20010067
วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:50:09
33 
63
20010068
บ้านเนินโมก
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 16:45:25
14 
64
20010069
บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 21:17:02
18 
65
20010071
วัดคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 18:47:17
66
20010072
วัดอรุณรังษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:09:49
10 
67
20010073
วัดหนองชันจันทนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 13:25:08
13 
68
20010074
บ้านตาลดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:47:04
69
20010075
บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:29:55
70
20010076
ชุมชนบ้านอ่างเวียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:22:49
22 
71
20010078
บ้านชากนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:52:45
72
20010079
บ้านคลองสิบแปด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:29:33
17 
73
20010080
บ้านคลองตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:59:40
19 
74
20010081
ชุมชนบ้านคลองพลู
ยืนยันแล้ว
2019-07-08 16:34:27
20 
75
20010082
บ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:08:02
15 
76
20010083
วัดเฉลิมลาภ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:42:48
16 
77
20010084
บ้านท่าจาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:42:15
15 
78
20010085
บ้านห้วยมะระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:08:19
12 
79
20010086
อนุบาลหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:18:54
32 
80
20010087
บ้านหนองผักหนาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 09:51:20
81
20010088
บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 13:49:54
82
20010089
บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:33:54
12 
     
82 (100.00%)